Slik kjøper du folkeaksjen

Staten selger Telenor og ønsker at du og jeg skal kjøpe. Fra fredag 17. november og ut måneden har privatpersoner i Norge muligheten til å kjøpe Telenor-aksjer.

Regjeringen vil at Telenor skal forbli et selskap med sterk norsk tilhørighet og norske eiere.

Selv om den norske stat kommer til å ha en eierandel på nærmere 80 prosent etter aksjeutvidelsen, ønsker myndighetene at flest mulig privatpersoner i Norge også skal kjøpe aksjer i selskapet.

Slik kjøper du aksjer i Telenor


Tilgjengelighet er et stikkord i privatiseringen Telenor. Du har mulighet til å bestille andeler pr. brev og faks som du sender til bestillingsstedene, du kan bestille over Internett og du kan bestille andeler i de fleste banker, postkontorer og verdipapirforetak i Norge.

Telenor har opprettet en egen informasjonstelefon, 80080180, som skal gi deg svar på alle spørsmål du har omkring Telenoraksjen. Du kan også gå inn på hjemmsiden til Telenoraksjen for å finne mer informasjon.

Slik kjøper du folkeaksjen

For å kunne kjøpe Telenor-aksjer må du ha en VPS-konto. Dette er en konto hos Verdipapirsentralen som inneholder opplysninger om alle dine aksjetransaksjoner, nesten på samme måte som en bankkonto. Kontoen er et krav for å kunne handle med aksjer. Du kan opprette en slik konto samtidig som du bestiller andeler i Telenor.

Sukrer kjøpet

For å nå målsetningen om å gjøre Telenor til en folkeaksje, har myndighetene vedtatt ordninger som skal gjøre det attraktivt for nordmenn å sikre seg eiendeler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Private norske investorer vil få en rabatt på to kroner per aksje i forhold til den endelige tegningskursen, som blir fastsatt søndag 3. desember. Denne vil da trolig ligge innenfor prisintervallet som er satt mellom 50 og 68 kroner per aksje.

 • Private norske investorer som beholder sine aksjer i ett år, får en bonusaksje for hver tiende som de har kjøpt.

  Begge ordningene gjelder for aksjer til en verdi av opp til 25.000 kroner, som også er grensen for der du er garantert å få tildelt aksjer.

  Vil du bli Telenor-eier, må du minimum kjøpe aksjer til en verdi av 5.000 kroner.

  Trenger penger

  Prisintervallet som er fastsatt per aksje betyr at Telenor er verd mellom 70 og 95 milliarder kroner. Aksjeutvidelsen vil øke egenkapitalen med mellom 19 og 25 milliarder kroner.

  Disse pengene vil i hovedsak brukes til å nedbetale gjeld selskapet har pådratt seg etter store oppkjøp i utlandet. På denne måten vil Telenor få større handlefrihet ved kapitalkrevende operasjoner i fremtiden.

  Bidrar til økt kunnskap om aksjemarkedet

  Telenor har satt i verk en omfattende markedsføringskampanje i forbindelsen med privatiseringen og emisjonen. Frem til børsnoteringen skal rundt 140 millioner kroner brukes på å skape blest og interesse om selskapet. En del skal skape vekke internasjonal interesse før introduseringen på Nasdaq-listen i USA, men hovedvekten skal brukes for å selge aksjer til norske småsparere.

  Hvis Telenor slår an som folkeaksje, vil den kunne gi større oppslutning, interesse og kunnskap om aksjemarkedet hos det norske folk. For norske private husholdninger vil dette medføre økt oppslutning om en spareform som over sikt har gitt større avkastning enn tradisjonell sparing i bank.

  Samtidig vil det for norske selskaper kunne føre til økt tilgang til kapital, og dermed gi større handlefrihet og bedre konkurranseevne i forhold til utenlandske selskaper.

  Katastrofe for folkeaksjen Telia

  Telia, Telenors svenske motstykke, gikk gjennom en privatiseringsprosess tidligere i år. Denne hadde mange likheter med den prosessen som Telenor nå skal gjennom.

  Svenske myndigheter henvendte seg også spesielt til privatmarkedet, og lanserte Telia som en folkeaksje. Svært mange svensker kjøpte andeler i selskapet til 85 kroner. I dag ligger kursen under 60 kroner, og investorene har lidd et tap på nærmere 35 prosent.

  Andre aktuelle artikler fra DinSide:
  -Slik handler du med aksjer på internett
  -Skatt på utbytte
  -Lån til aksjekjøpet-kun for rikinger?
  -Spar deg rik