En kroner her og en kroner der... Ikke overse viktige poster. Foto: Colourbox.com
En kroner her og en kroner der... Ikke overse viktige poster. Foto: Colourbox.comVis mer

Slik kan du spare tusener

Har du glemt viktige fradragsposter?

Først av alt: Har du levert selvangivelsen elektronisk og glemt å trekke fra noe på skatten, kan du fortsatt gå inn og endre postene. Endelig leveringsfrist er torsdag 30. april.

Nytt av året

Det er alltid noe nytt å huske på når det er tid for å kontrollere selvangivelsen. Høyere ligningsverdi på bolig og økt foreldrefradrag er noe av det du kan merke på skatteoppgjøret i år. Derfor er det verdt å bruke noen minutter ekstra for å undersøke hvordan dette påvirker din økonomi.

Dette er nytt i år

Viktige sjekkpunkter

Vi har skrevet mange artikler om skatt og årets selvangivelse. Nå er det på tide å oppsummere de viktigste punktene og lede deg til de riktige postene.

Har de beregnet riktig skatt?
Du kan sjekke om ligningskontoret har benyttet riktige verdier når de har beregnet skatten din. DinSide har en enkel skattekalkulator (som bare kan brukes av lønnstakere som bor sør for Tromsø), og det tar deg et halvt minutt å dobbeltsjekke skattemyndighetenes utregninger.

Skatteklasse
Ligninskontoret kjenner ikke til om du har endret sivilstatus eller livssituasjon det siste året. Hvis du har giftet deg og forsørger ektefelle, eller har blitt enslig forsørger av barn i perioden 1. november 2007 til 31. desember 2008, bør du gi beskjed om dette. Det gir deg rett til å lignes i skatteklasse 2, og der betaler du mindre skatt. Blir du plassert i feil skatteklasse, kan det hende du betaler opptil 11.000 kroner for mye i skatt. Du finner skatteklasse på toppen av selvangivelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Har du lån?
Pass på at du får fradrag for alle rentene du har betalt. Også renter på billån og forbrukslån. Sjekk tallene nøye. Føres i post 3.3.1

Har du husket barna?
Hvis du har flere enn ett barn, og du kan dokumentere utgifter for pass og stell av barn, kan du trekke fra mer på skatten enn i fjor. Føres i post 3.2.10. Slik sparer du opptil 15.400 kroner

Har du lang reisevei?
Grunnlaget for beregninger er avhengig av antall reisedager og avstand til jobb. Har du fått lengre reisevei, bør du foreta nye beregninger. Reiseutgiftene må utgjøre mer enn 12.800 kroner for at du er fradragsberettiget. Kilometersatsen er 1,40 kroner. Føres i post 3.2.8

Er du, eller har du vært syk?
Har du merutgifter på over 9.180 kroner, kan dette føres som fradrag, men du må kunne dokumentere eller sannsynliggjøre det. Du kan ikke regne med å få fradrag for utgifter til alternativ behandling. Føres i post 3.5.4. Les mer her

Har du hatt store tannlegeutgifter?
Du kan kanskje få igjen noe gjennom fradrag på skatten. Føres i post 3.5.4. Her finner du reglene

Har du mottatt pengegaver?
Fra 2008 ble det innført et fribeløp i arveavgiften på 33.406 kroner (1/2 G). Dette beløpet gjelder for hver person du mottar gave fra, slik at du totalt i 2008 kunne motta godt og vel 200.000 kroner i gaver fra foreldre og besteforeldre, uten at skattemyndighetene trenger å få vite om det.

Solgte du boligen med tap?
Noen kan trekke fra tap fra salg av bolig på selvangivelsen. Føres i post 3.3.6. Les mer

Leier du ut bolig?
Fra 2008 er det slik at du må skatte av leieinntekter selv om du leide ut boligen mindre enn halve året, gitt at leieinntektene var på over 20.000 kroner. Hvis leieinntektene var på over 20.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig. Husk at du kan kreve fradrag for faktiske utgifter, som strøm, forsikring og kommunale avgifter. Føres i post 2.8.2

Har boligen din for høy ligningsverdi? Regn ut med vår kalkulator

Her finner du Skattedirektoratets rettledning til alle postene.

>>> Alt om årets selvangivelse

Lykke til med innspurten!