Slik fortoller du netthandelen

Du kan gjøre det selv, eller overlate det til andre.

<<< TILBAKE til hovedartikkelen

Ikke alltid like enkelt i praksis, men i teorien har du i alle fall opptil flere fortollingsmuligheter.

Varer mellom 200 og 1.000 kroner
Handler du en vare som koster mellom 200 og 1000 kroner, har du flere fortollingsmuligheter:

1) Fortolle varen selv:

  På internett kan du fortolle varen selv. I fortollingsløsningen kan du fortolle varer med verdi mellom 200 og 1000 kroner og der det ikke kreves særavgift eller spesiell tillatelse for å importere.
  Du kan møte opp hos Tollvesenet der du bor og få hjelp av en tolltjenestemann.
  Du kan ikke fortolle varene før du har fått beskjed om at varene er ankommet og du har fått tilsendt et ankomst- gods-, eller referansenummer.
2) Be et firma om å fortolle varen for deg:

  Firmaet som transporterer og/eller mottar varen i Norge, vil ofte også kunne fortolle varen for deg. Du har rett til å velge hvilket firma du vil benytte til forsendelse av varen, og du skal kunne velge om du vil at firmaet skal fortolle varen for deg eller ikke.
  Merk at de fleste firma vil belaste deg med et gebyr (ekspedisjons- eller fortollingsgebyr) for å trasnportere og fortolle varen for deg. Størrelsen på gebyret varierer fra firma til firma.
3) Forenklet tollbehandling hos Posten:

Artikkelen fortsetter under annonsen

  Alle vareforsendelser med vareverdi på over kr 200,- må fortolles ved import. Det vil si at det alltid må betales merverdiavgift, mens de fleste varegrupper er tollfrie. For at fortollingen skal være så enkel og rimelig som mulig, har Posten laget en forenklet tollbehandlingsløsning for sendinger med verdi kr 200,- og 1000,- til privatpersoner. Denne løsningen er godkjent av Tollvesenet og kan benyttes for de fleste varer.

  Prisen for forenklet tollbehandling hos Posten er kr 99. Ønsker du å fortolle varen selv, koster dette også 99 kroner. Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som Posten må utføre som ankomstbehandling, registrering av sendingen og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.

Varer over 1.000 kroner
Koster varen over 1000 kroner, må den fortolles enten hos firmaet som transporterer og/eller mottar varen i Norge (speditøren), eller ved at du møter opp hos Tollvesenet. Varer over 1000 kroner kan ikke fortolles på toll.no.