Timingen i markedet er vanskelig, men det finnes noen kjøreregler for smart fomdssparing.        Foto: colourbox.com
Timingen i markedet er vanskelig, men det finnes noen kjøreregler for smart fomdssparing. Foto: colourbox.comVis mer

Slik finner du ditt fond

Her er ekspertenes råd om aksjesparing.

Forrige søndag skrev vi om langsiktig sparing i aksjefond, men hvordan vite hvilket fond du skal velge?

- Normalt trenger man ikke gå så altfor langt av gårde. Sånn geografisk synes jeg Norden er et ganske fint område å investere i. Du beholder nærheten til spareområdet, og over tid har Norden-fond absolutt vist seg å være et godt alternativ, sier John Petter Tollefsen, daglig leder i Aksje Norge.

AksjeNorge er en ikke-kommersiell organisasjon som skal bidra til å øke publikums kunnskap om og innsikt i hva aksjer er, hvordan aksjemarkedet fungerer og på hvilken måte man selv kan spare og investere i aksjer og/eller aksjefond.

Lev fett om 30 år!

Investerer i Norge

- Jeg er opptatt av at man ser litt på forvalterne også. Hva sier de? Hva legger de vekt på i sin forvaltning? Bransjefond har per definisjon en vesentlig høyere risiko, men hvis du sitter på kunnskap om en bransje, eller har en rasjonell begrunnelse for hvorfor en bransje vil gjøre det godt i fremtiden, ja så kan det være grunn god nok til å investere noe i et bransjefond.

Tollefsen er selv en ivrig sparer i aksjefond. Han vil ikke trekke frem enkeltfond, men har spredd sin egen portefølje på følgende måte:

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Jeg investerer i Norden-fond, i emerging markets og i et maritimt fond med høy risiko. Jeg har faktisk også begynt å spare i Norge. Børsen har falt mye, men jeg tror det vil gå opp igjen, og jeg vil gjerne være med når den oppturen kommer, sier Tollefsen.

Er pengene dine tapt?

- Se på sparingen som en pyramide

- Jeg sparer selvfølgelig i aksjefond selv, det har jeg gjort i mange år. Jeg kan fortelle deg at frem til mine barn var 12 år hadde de ikke bankkonto, de sparte bare i aksjefond, sier Agnes Bergo, som er økonomisk rådgiver og daglig leder i Pengedoktoren.

Agnes Bergo er daglig leder i Pengedoktoren. Foto: Sverre Aurstad
Agnes Bergo er daglig leder i Pengedoktoren. Foto: Sverre Aurstad Vis mer


Hun jobber daglig med å veilede privatpersoner og bedrifter i valg av aksjefond.

- Det første en må gjøre er å finne en sammensetning av fondsportefølje, og da må man bestemme seg for både tidshorisont og risikoprofil. Deretter kan en gå konkret til verks.

Bergo synes det er riktig og naturlig å begynne med et globalt aksjefond, som regnes som de minst risikable fondene fordi de er spredd på så mange aksjer over hele verden.

- Jeg pleier å si at du kan se på sparing i aksjefond som en pyramide. I bunnen har du globale aksjefond, så i midten kan du velge et regionalt fond, og på toppen av pyramiden skal en ha såkalte krydderfond, sier Bergo.

Et krydderfond er et fond med høyere risiko og kan være knyttet til bransjer eller andre regioner.

- Hvis sparingen ikke er stor, så holder det med et globalt aksjefond. Du trenger ikke diversifisere sparingen før det i hvert fall står 50.000-100.000 kroner i fondet, sier Bergo.

Skagen Global

Bergo sier at hun i stor grad bruker Finansportalen.no når hun skal vurdere aksjefondene opp mot hverandre.

Akkurat nå ligger fondet Skagen Global milevis foran de andre globale aksjefondene hvis man tar utgangspunkt i gjennomsnittlig avkastning de siste syv årene, noe Bergo anbefaler å gjøre.

I tillegg til den årlige avkastningen og forvaltningshonoraret er det en annen faktor Bergo ser nøye på, nemlig informasjonsraten (IR). IR er et statistisk måltall som forteller hvor stor meravkastning en fondsforvalter har oppnådd på sine porteføljevalg målt mot referanseindeksen. En IR-verdi over 0,5 regnes som svært bra, mens en IR på over 1,0 regnes som eksepsjonelt bra.

- Hvis IR er negativ, så skal du aldri investere i fondet, sier Bergo.

Hun presiserer at du ikke gifter deg med aksjefondet du har valgt, og oppfordrer fondssparere å sjekke hvordan fondet gjør det i hvert fall to ganger i året. Bergo vedgår også at det ikke er mange forvaltere som klarer å slå en indeks. Derfor anbefaler mange økonomer indeksfond

Topp 5 norske aksjefond akkurat nå. (Faksimile: Finansportalen.no)
Topp 5 norske aksjefond akkurat nå. (Faksimile: Finansportalen.no) Vis mer


IKKE gå i denne fella!

- Ikke trekk ut alt samtidig

- Jeg har tro på at man skal investere bredt og spare månedlig. De færreste kan forutsi når børsen kommer til å snu, sier Thomas Furuseth, analytiker og redaktør i Morningstar.

Morningstar er et selskap som blant annet rater ulike aksjefond. Ratingen er en kvantitativ vurdering mot nærmeste konkurrenter.

- Med mindre du trenger pengene til noe spesielt, så anbefaler jeg også å gå ut av sparingen over en periode. Ikke trekk ut alle penge samtidig, men gjør det gradvis slik at du også sikrer deg mot å selge på bunnen.

Furuseth nevner også forvaltningshonoraret som en faktor som spiller inn.

- Det kommer an på hva du føler forvalteren gir tilbake for pengene, om han/hun gjør en god jobb. Men ser du to fond som har ulike kostnader, men ikke klarer å skille dem på noe, så tar du selvsagt det billigste, sier Furuseth.