Slik får du maks husleie

Du kan få maksimalt utbytte av å leie ut boligen ved å leie ut fra sommer til sommer.


Trikset er å leie ut hele boligen i inntil seks måneder eller mindre innen to påfølgende kalenderår.

Lei ut fra begynnelsen av juli, når mange studenter skaffer seg et sted å bo. Da blir leietida mindre enn seks måneder i løpet av kalenderåret. Leieavtalen kan så fortsette å løpe, med de samme leietakerne, i inntil seks måneder (30. juni) året etter.

Betingelsen er at du bor i boligen selv i de månedene du ikke leier ut. Du kan heller ikke leie ut lengre enn du bor i boligen, men det holder å bo der i seks måneder og én dag.

Grunnen til denne snodigheten ligger i regelverket for leieinntekter av egen bolig.
Så lenge du bor i boligen selv, og disponerer over 50 prosent av boligen (målt etter utleieverdi), er dette skattefri inntekt.

MERK:

I skatterettslig terminologi skilles det mellom utleie av boliger som prosentlignes og utleie av boliger som skal direktelignes.

Blir din bolig prosentlignet skattlegges ikke leieinntekter for boligen. Inntektene konsumeres da av prosentligningen.

Dette gjelder imidlertid ikke for fritidseiendommer. Her skattlegges leieinntekter over kr. 10.000 kroner.

Hvilke boliger prosentlignes?
Bolig/selveierleilighet/seksjon som ikke inneholder mer enn en familieleilighet (enebolig), og eieren har brukt minst halve eiendommen til egen bolig eller til fritidsformål regnet etter utleieverdien.

Tomannsbolig, dersom eieren har brukt minst halvparten av den ene leiligheten til egen bolig regnet etter utleieverdien, og den andre leiligheten også brukes til boligformål.