Slik får du hund i blokk

Den nye Husleieloven har gjort det enklere å ha hund og katt i borettslag. Men husk at du må søke på forhånd. Her er tipsene som gjør at din søknad går igjennom.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dyreelskere bosatt i borettslag har ikke hatt det lett opp i gjennom årene.

Desperate forsøk på å få myket opp borettslagenes forbud mot dyrehold, har oftest blitt avslått med bred penn på de årlige generalforsamlingene.

Slik får du hund i blokk

Den nye husleieloven gir imidlertid grunn til optimisme for dyreelskerne. Nå kan du nemlig holde dyr uansett forbud når "gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen".

Forbud & restriksjoner

De fleste borettslag og andre utleiere av boliger, har restriksjoner mot dyrehold i eiendommene sine.

Restriksjonene varierer. Det vanligste er at "ethvert dyrehold må godkjennes av styret", men du finner også rene "forbudsklausuler".

Bor du i et borettslag som i dag har et forbud mot hundehold, er det altså to vilkår som begge må være oppfylt, før du med loven i hånd kan skaffe deg hund.

For det første må kravet til ”gode grunner” i lovens forstand være oppfylt, i tillegg må ikke hundeholdet være til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Søk på forhånd

Har du bestemt deg for å skaffe deg hund, bør du vente til du har fått godkjenning fra styret.

Et annet tips er å si i fra til naboene i oppgangen før du søker. Har du først fått deres velsignelse, vil det tale sterkt til din fordel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Presiser dine "gode grunner" i søknaden. Søknaden vil sannsynligvis bli møtt med langt større velvillighet dersom du også forplikter deg til følgende:

  • Ikke å bruke bakgården som lufteplass og ellers å bruke hundepose. Ingen liker å vasse i hundemøkk.

  • Å melde deg og hunden på hundekurs. I tillegg til å bekrefte overfor naboene at du tar hundeholdet ditt seriøst, blir du antagelig en bedre hundeeier. Mange er nervøse for hunder, og ingen liker ulydige hunder.
Hundeskoler finner du over hele landet, i Oslo er blant annet Oslo Hundeskole, og Hundekompagniet kjente aktører.

Skulle du likevel få avslag, vil det være domstolene som avgjør saken i siste instans.

Fritt fram for "innedyr"

Høyesterett har tidligere fastslått at folk har full rett til å ha "innekatter" i leiligheten sin, og dette har ikke blitt endret ved den nye Husleieloven.

Selv om borettslaget nekter deg å kjøpe hund, kan de altså ikke nekte deg å ha en katt eller kanin. Den eneste begrensningen er at du holder dyret innenfor leiligheten til enhver tid.