Slik får du betalt!

Har du en utleier som er seriøs, til tross for at han ikke selv har tatt seg tid til å reparere feilen, vil du selvsagt få pengene dine.

I følge Leieboerforeningen løses dette som regel ved at du trekker i fra dine utgifter og lønn på husleien, i forståelse med utleier.

Problemer kan imidlertid oppstå hvis utleier setter seg på bakbeina. Hva gjør du da?

Et farlig valg er å skrive et brev til utleier, der du sier at du kommer til å trekke fra utgiftene og lønnen på husleien, selv om han ikke aksepterer det.

Grunnen er at nesten alle standard husleiekontrakter (Også i vår gratis Husleiekontrakt, se pkt 9) har tatt inn et "særskilt tvangsgrunnlag" som gir utleier rett til å kaste ut leietager ved mislighold av husleiebetaling.

Med de klare bestemmelsene i Husleieloven er det selvsagt ikke sikkert at namsmannen vil godta dette, men det å risikere en oppsigelse av leieforholdet er uansett en svært kinkig situasjon for deg som leietager.

Den nye Husleieloven har imidlertid en regel som kan hjelpe deg ut av et slikt dilemma.

Omtvistet leie kan deponeres

Regelen i § 3-8 utvider leietagers rett til å deponere omtvistet leie. Si at du betaler en månedlig husleie på 8.500 kroner, mens dine utgifter og lønn totalt utgjør 8.000 kroner.

I praksis kan du da motregne ditt krav på utleier mot hans krav på husleie fra deg: Du betaler inn 500 kroner i husleie, mens du deponerer de 8.000 kronene det er tvist om. Har du gjort dette er nemlig utleier avskåret fra å si opp eller heve leieavtalen på grunn av det han mener er manglende leiebetaling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merk: Dette gjelder mao. selv om det er vedtatt et punkt om "særskilt tvangsgrunnlag" i husleiekontrakten.

Følger du denne framgangsmåten må du gi utleieren melding om deponeringen og begrunnelsen for den så snart som mulig.

Deponeringen skjer ved at beløpet settes inn på konto en bank, og denne kontoen skal kun kunne benyttes av utleier og leietager i fellesskap.

For å få kloa i pengene må altså utleier gå til sak. Banken må selvsagt betale beløpet hvis utleier vinner fram i rettsapparatet, og dommen har blitt rettskraftig. (Eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.

Om utleier vil vinne fram er imidlertid en helt annen sak. Vi tviler.