Slik er superlånene

I år vil fire nye selskaper tilby superbillige boliglån. Se hvem, og hvordan de gjør det.

Fire nyopprettede finansieringsselskaper står og tripper denne våren, i påvente av at den nye forskriften om obligasjoner med fortrinnsrett skal tre i kraft.

De nødvendige konsesjonene er allerede innhentet. Når startskuddet går, vil boliglån med svært god sikkerhet kunne finansieres av kapital fra investorer i obligasjonsmarkedet.

Beregn hvor mye du kan låne her

Sjekk hva boligen din er verdt her

Lav risiko

De nye norske selskapene vil skaffe til veie kapital ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett til aktører i obligasjonsmarkedet. Fortrinnsretten består i at obligasjonseierne vil bli gitt en særskilt fortrinnsrett foran andre krav som rettes mot selskapene. For disse midlene vil det bli kjøpt særskilt godt sikrede boliglånsporteføljer eller gitt særskilt godt sikrede boliglån til det norske publikum.

Det kreves at selskapene i den nye ordningen opererer med svært lav risiko, det vil si svært høy sikkerhet i boligmassen. Derfor vil de fire nye selskapene kunne tilby rentebetingelser som danner "gulvet" i markedet for boliglån.

Fire nye

Er du stinn av gryn, blir lånene enda billigere nå. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland
Er du stinn av gryn, blir lånene enda billigere nå. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland Vis mer

Ifølge Kreditttilsynet er disse egne finansieringsforetak opprettet av sine respektive morselskaper, og innvilget konsesjon:

  • Terra Boligkreditt AS
  • DnB NOR Boligkreditt AS
  • Sparebank1 Boligkreditt AS
  • BN Boligkreditt AS
og fått konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett, og dermed tilby kreditt til lave priser grunnet lav risiko:

- Loven stiller høye krav til sikkerhet i kredittelskapene. Derfor kravet om egen konsesjon, forklarer seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden i Kredittilsynet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Fordi kredittselskapene får en rendyrket risikoprofil, vil også innlånene bli billige. For forbrukerne vil dette innebære økt konkurranse i boliglånsmarkedet, som vi på sikt regner med betyr lavere rente i boliglånsmarkedet generelt, sier han.

Om muligheten for at den nye ordningen bidrar til et enda klarere skille mellom A- og B-lag i boliglånsmarkedet, kommenterer Aasgården som følger:

- Vi er selvsagt opptatt av hva som kan skje med en norsk bank hvis den tappes for alle lånene med god sikkerhet. Dette vil vi følge nøye med på, sier han.

AAA-rating

Alle nye boliglån innenfor 75 prosent som kvalifiserer, vil bli etablert i DnB NOR Boligkreditt. Selskapet drives som kredittforetak og søkes kredittratet internasjonalt til AAA., skriver DnBNOR om sitt nye selskap.

- Eksisterende boliglånskunder i DnBNOR som kvalifiserer, vil få et brev fra oss om at deres lån vil bli transportert til oss, sier administrerende direktør Carl Johan Wickmann i DnB NOR Boligkreditt til DinSide, og forklarer at både sikkerhet i eiendeler og kundens betalingshistorikk vil avgjøre om lånet kvalifiserer til ratingen AAA.

- Normalt betalende kunder med god sikkerhet vil bli omfattet av dette, men transporten av lån vil nok pågå over flere år, sier Wickmann, og tilføyer at selskapets nye kunder vil få utstedt lånedokumenter av det nye firmaet.

Wickmann presiserer imidlertid at alt annet vil bli som før for DnBNOR-kundene, selv om de fra i år kan oppleve at lånet deres er overført til et nytt selskap.

- I det praktiske vil kundene merke svært lite av det nye systemet. Kundebehandlere og hele serviceapparatet vil bestå av DnBNORs ordinære organisasjon, sier Wickmann.