Slik er betalingsløypa

Denne "løypa" for betalinger i Fokus Bank er ett eksempel på hvordan det gjøres. En del andre banker har liknende rutiner.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Fra en bank til en annen:

1: Alle transaksjoner som bokføres fra tida rundt midnatt til 12 - 15.00 (ulike tidspunkter) neste dag, sendes til BBS for godskrift av mottakers konto.

2: Alle transaksjoner kjøres gjennom avregningssystemene i BBS. BBS sender deretter godskriftsmelding til mottakers bank når bankene har betalt hverandre. Oppgjøret utføres i Norges Bank hvor bankene flytter pengene seg i mellom.

3: BBS sender så transaksjonene til mottakende bankers datasentraler som skal bokføre transaksjonene og sette dem inn på mottakers konto. Dette kan ta flere timer. Noen banker bokfører samme dag, mens andre bokfører om natta og viser transaksjonene dagen etter.

4: Transaksjoner som bokføres i bankens kundesystemer fra 13 - 15.00 og frem til like etter midnatt, sendes til BBS og er med i et tilsvarende løp som over. Neste avregning i Norges Bank er klokka 07.00.

5: BBS sender transaksjonene til mottakers banks datasentral rundt 07.30 og oppdatering av mottakernes konti starter. Transaksjonene vil normalt vises på mottakerens konto i løpet av formiddagen.

Betalinger med minibankkort i butikk:

1: Når du drar kortet i betalingsautomaten i butikken, sendes en forespørsel til banken din. Dette er for å undersøke om det er dekning på kontoen og om kortet er gyldig. Hvis alt er OK, godkjennes transaksjonen. Beløpet blir trukket fra disponibelt beløp på din konto.

Artikkelen fortsetter under annonsen

2: Butikkene sender inn sine transaksjoner til Bank Axept ved kasseoppgjøret etter stengetid.

3: Transaksjonene som kommer til Bankaxept etter klokka 14.00, blir med i oppgjøret i Norges Bank klokka 07.00 neste dag. Her følger både belastningstransaksjonen og godskriftstransaksjonen (til butikkens konto) samme løype som beskrevet ovenfor.

4: Transaksjonen vil være synlig på din konto i løpet av dagen etter at du betalte i butikken. Disponibelt beløp på kontoen blir redusert i det øyeblikket du betaler i butikken. Sender butikken inn transaksjonen før klokka 14.00, blir de med i oppgjøret klokka 15.00 og er synlig på kontoen samme kveld. I noen banker vil de ikke være synlig før neste dag.