Slik bør barnet snakke

Hvis barnet ditt bruker babysnakk for lenge, kan det tyde på sen språkutvikling.

Barnets språk bør utvikle seg jevnt. Tar det lang tid før barnet begynner å snakke? Utvikler vokabularet seg sent? Forstår barnet språk? Klarer barnet å strukturere setninger?

Professor Linda Crowe ved Kansas State University mener, i følge HealthDay, at barn bør ha følgende progresjon:

- 6-9 måneder: Barnet vil bable og sette sammen lyder. ”Da da da” er eksempler på hva barnet vil si. Selv om man ikke får så mye konstruktivt ut av det, vil det være et tegn på at barnet utvikler seg riktig. Det vil dessuten være spesielt for foreldre å føle en ny type kontakt med barnet. I denne perioden bør barnet være oppmerksomt, snu hodet mot stemmen din og gjenkjenne ansiktet ditt.

- 9-12 måneder: Nå vil barnet begynne å eksperimentere med lyder. Det vil også kunne si sine første ord, som ”Mamma” og ”Pappa”.

- 12-24 måneder: I denne alderen begynner barna å si forståelige og gjennomførte ord.

- Tre år: Nå bør setninger med tre ord kunne settes forståelig sammen.

- I barnehagen: Når barnet gått en stund i barnehagen bør det ha lært seg å telle til fem eller ti, kjenne de grunnleggende fargene, vite og si sitt eget navn, kunne stille spørsmål, bruke komplekse setninger og kunne repetere deler av historier. Dette kommer selvsagt an på når barnet begynner i barnehagen.

Hvis et barn på 18 måneder ikke klarer å lære seg nye ord, mener Crowe det er grunn til bekymring. Det samme gjelder hvis en to-åring ikke har lært seg mer enn cirka 50 ord.

Dersom foreldre mistenker sen språkutvikling bør de kontakte lege for råd.

Mozon.16.07.2005