Slik blir vasken hvit

Fritaket for arbeidsgiveravgift for inntil 50.000 kroner i året, gjør at mange kan ha utbytte av vår lille "miniveiledning" til hvit hjelp i hjemmet.

Ut av svart arbeid

Selv om endringene i skattereglene skapte overskrifter ved inngangen til 2004, er det mange som fremdeles ikke har fått med seg at du nå kan ansette vaskehjelper og andre for inntil 50.000 i året, uten å betale arbeidsgiveravgift.

Ut med svart arbeid!
Ut med svart arbeid! Vis mer


Får du arbeid utført i hjemmet, for eksempel rengjøring, snømåking og hagestell, har du siden 1996 vært fritatt for plikt til å betale arbeidsgiveravgift, hvis de samlede lønnsutbetalingene fra husstanden din har vært relativt små. Ordningen har skullet få lavtlønnede dagmammaer og vaskehjelper i de tusen hjem ut av den svarte økonomien, og inn i den gullende rene folden til trygde- og skattemyndighetene.

Fra inngangen til 2004 ble beløpsgrensen for fritaket økt fra 30.000 til 50.000 kroner. Mange fikk det sikkert med seg ved årsskiftet, men av spørsmålene vi har fått etter vår artikkel Hvit vask til svart hus, har vi forstått at det også var mange som ikke fikk det med seg. Vi gjentar derfor her hovedpunktene i ordningen, til glede for nye lesere.

Vilkårene

  • Både arbeidsgiveren og den som utfører oppdraget må være privatpersoner. Lønnen som utbetales kan ikke være fradragsberettiget, verken direkte eller gjennom avskrivninger.
  • Arbeidstakeren må ikke utføre lignende arbeid som ledd i sin egen næringsvirksomhet. Videre må slike arbeidsoppdrag ikke utføres i et omfang som innebærer at aktiviteten av denne grunn må regnes som næringsvirksomhet.
  • Beløpsgrensen på 50.000 kroner omfatter samlede utbetalinger fra en husstand. Feriepenger, fri kost og losji osv. skal også regnes med. Det samme skal utbetalinger på under kr 1.000 til en arbeidstaker, som jo er skattefrie for mottaker.
  • Lønnsutbetalinger som gjelder privat pass av barn under 12 år skal ikke regnes med. Slike lønnsutbetalinger er fritatt for arbeidsgiveravgift uten hensyn til størrelsen på lønnsutbetalingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppskriften

Man kan neppe hevde at skatteetaten har slitt hardt for å tilrettelegge systemene for folk som ønsker å lønne vaskehjelpen hvitt. Skal du benytte deg av ordningen, er du hensatt til å bruke manuelle rutiner. Internett får du liten hjelp fra.

Trinn 1: Skaff oppgaven
Ditt første skritt er å ta kontakt med kommunekassereren der du bor, og skaffe deg den forenklede oppgjørsblanketten RF-1049. Det er imidlertid ikke mulig å laste den ned fra skatteetatens nettside - du må vente til du får den i posten. I følge Skattedirektoratet skyldes dette at den er en gjennomslagsblankett.

Blanketten gjelder både skattetrekk og lønns- og trekkoppgave. Samtidig som lønnen utbetales skal skatten trekkes, og betales inn med betalingsgiroen som følger den forenklede oppgjørsblanketten. Ettersom du sannsynligvis ringer skatteoppkreveren for å få den tilsendt, får du samtidig en anledning til å drøfte med en saksbehandler hvor ofte du trenger å sende inn oppgaven. Vi tok en liten "test-telefon" til kommunekassereren i Oslo, hvor en saksbehandler tok seg tid til både å drøfte og gi oss råd.

Trinn 2: Fyll den ut riktig
Nå du fyller ut blanketten, må du bruke ditt eget fødselsnummer. Det fungerer som "arbeidsgivernummer" (organisasjonsnummer), og brukes i kontakten med likningsmyndighetene og trygdekontoret. Har du fått tildelt et organisasjonsnummer som næringsdrivende arbeidsgiver, må du ikke bruke dette nummeret i den forenklede ordningen.

Trinn 3: Betal lønn og skatt
Samtidig som du betaler ut lønnen, trekker du skatten og betaler inn beløpet med betalingsgiroen som følgjer den forenklede oppgjørsblanketten (forskuddstrekk). Skattetrekket går fram av skattekortet til arbeidstakeren.

Du kan lese mer om detaljene i ordningen på Skatteetatens nettside. Du kan også lese deg opp i paragraf 23 i Lovdatas oppdaterte versjon av Folketrygdloven.

Deler av denne artikkelen er tidligere publisert på DinSide.