Slik blir Trege Trygves straffeskatt

Trege Trygve tjener 250.000 kroner i året og har normal gjeld. Skatten vokser merkbart jo tregere Trygve er. Kanskje blir han litt mindre treg til neste år hvis han leser denne tabellen:

Trege Trygves straffeskatt*
ForsinkelseTilleggsskattav alminnelig inntekt
Én måned (innen 30. mai)380,-to promille
To måneder (innen 30. juni)1.900,-én prosent
Mer enn to måneder3.800,-to prosent
Etter at ligningen er lagt ut (september)**5.700,-tre prosent
Ikke levert18.000,-30% av utlignet skatt
Ved uriktige eller ufullstendige opplysninger?30 prosent av unndratt skatt
Direkte juks?30-60% av unndratt skatt
*Trygve tjener 250.000 kroner i året, har betalt 60.000 kroner totalt i skatt og har fradrag på 60.000 kroner. Trygve har ikke formue. **Men innen tre uker etter at den er lagt ut