Slik blir skatten din

Tjener du ca 320 000 kroner i året, er statsbudsjettet skreddersydd for deg. Innslagspunktet for toppskatt økes, og minstefradraget økes. Har du firmabil, bør du ikke sprette champagnen før du har prøvd vår skattekalkulator.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Regjeringens forslag til inntektsskatt for neste år gir få overraskelser.

Hevingen av innslagspunktet for toppskatt og økning av standardfradragene ble varslet allerede under valgkampen i høst.

Forslagene til skattesatser for neste år er ellers er stort sett på samme nivå som i år. Det kan du se selv i lenken over.

Toppskatten og standardfradragene

Økningen av innslagspunktet for toppskatt alene betyr en skattelette på drøyt 4.000 kroner for alle med inntekt på 320.000 eller mer.

Personfradraget økes med 4,5 prosent både for klasse 1 og 2. Regjeringens anslåtte vekst i konsumprisene for neste år er i underkant av 2 prosent. Skulle dette slå til, vil personfradraget ha økt reelt med 2,5 prosent.

Øvre grense for minstefradraget foreslås økt med 6,7 prosent nominelt. Korrigert for den anslåtte konsumprisveksten gir dette en reell vekst i minstefradraget på ca 5 prosent for mange.

Slik blir skatten din

Nesepeking

Når Regjeringen foreslår at det maksimale fradraget for fagforeningskontingent dobles fra 900 kroner til 1800 kroner, er dette en profilering av budsjettet og en måte å peke nese til samarbeidsregjeringen.

De får eventuelt bryet med å skjære vekk forslaget i neste omgang. Som alle vet, er det ekstremt vanskelig å ta fra folk fordeler som de allerede har fått smaken på.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dyrere firmabil

Det andre og siste forslaget som klart profilerer regjeringen på inntektsskattesiden, er utvilsomt forslaget til firmabilbeskatning. Den skattbare fordelen er i dag på 10.000 kilometer per år. Nå foreslås den økt til 13.000 kilometer neste år.

Betaler du toppskatt og har en firmabil som koster rundt 250.000 kroner, vil du få en skatteøkning på drøyt 8.000 kroner til neste år.

Tjener du over 320 000, er det altså høyst usikkert om du kommer bedre ut enn i dag med regjeringens forslag.

For å forenkle prosessen for deg, har vi lagt iforslagene inn i en egen skattekalkulator, hvor du selv kan beregne virkningene.

Kalkulatoren finner du her.