Slik blir økonomien til bidragspappa

Inntekt 250.000: Mann og bidragsbetaler.
Inntekt250.000SkattesatsSkattebeløp
Fradragfradragsbeløp  
Studielån*-9.000  
Personfradrag klasse 1-27.700  
Minstefradrag-36.600  
Betalt barnebidrag-27.500  
=alminnelig inntekt149.20028%41.776
Skatt: trygdeavgift 2500007,8%19.500
   Sum skatt61.276
Inntekt250.000  
minus skatt61.276  
Inntekt etter skatt188.724  
Per måned:12.435  
*Personen i eksempelet har en brutto lønn på 250.000 kroner. Renter til studielån og betalt barnebidrag er fradrag i tillegg til standardfradragene minstefradrag og personfradrag. Begge personer har 150.000 i studielån og betaler seks prosent effektiv rente per år.