Lønnsveksten i 2013 kan bli mindre enn økonomene har spådd tidligere. Foto: Per Ervland
Lønnsveksten i 2013 kan bli mindre enn økonomene har spådd tidligere. Foto: Per ErvlandVis mer

Slik blir lønnsveksten i 2013

Og noen kan vente seg større økninger enn andre.

Torsdag kom Norges Banks forventningsundersøkelse for 3. kvartal i år, der blant annet økonomer blir spurt om sine forventninger til norsk økonomi og lønnsutviklingen for norske arbeidstakere.

Rapporten, som er utarbeidet av Perduco for Norges Bank, viser at økonomene forventer en lavere lønnsvekst enn de så for seg i forrige kvartal. De tror den generelle årslønnsveksten blir 3,8 prosent i 2013.

Svakere lønnsvekst enn forventet

Også Statistisk sentralbyrå legger til grunn en svært lik lønnsvekst til neste år, nærmere bestemt på 3,9 prosent, viser deres Økonomiske analyser nr 3 som kom i juni.

Forventningsundersøkelsen viser at også representanter for arbeidslivet, næringslivslederne og husholdningene er mer pessimistiske nå enn ved forrige kvartal.

Samtlige grupper forventer en dårligere lønnsvekst i 2013 enn de gjorde for tre måneder siden. De to sistnevnte gruppene spår dessuten at veksten vil bli en god del lavere enn det økonomene spår, henholdsvis på 3,4 og 2,3 prosent.

Kjersti Haugland, som er seniorøkonom i DNB, sier til DinSide at de forventer at lønnsveksten samlet sett blir lavere i 2013 enn i år. Dessuten tror de det er spesielt en yrkesgruppe som vil oppleve liten vekst i lønningene både i år og neste år.

– Den laveste lønnsveksten vil trolig komme blant annet i varehandelen, der det ikke er mangel på kvalifisert arbeidskraft, sier Haugland til DinSide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Tjener du mindre enn snittet?

Disse blir lønnsvinnerne

Haugland tror det spesielt er i en bransje man vil finne lønssvinnerne både i inneværende og neste år, nemlig innen oljebransjen.

– De som opplever størst press for øyeblikket, og som dermed typisk får den høyeste lønnsveksten, er de som er knyttet til oljeindustrien, sier Haugland.

Forklaringen ligger ifølge Haugland i den høye aktiviteten og en rekordhøy investeringsvekst på norsk sokkel i år, på grunn av høy oljepris.

– Dette nyter særlig verfts- og maskinindustrien godt av, samt deler av den bedriftsrettede tjenestesektoren, sier hun til DinSide.

Samtidig tror DNBs økonom at lønnsveksten vil avta i årene fremover.

– Vi venter at veksten vil avta, slik at arbeidsmarkedet blir mindre stramt, som også vil gi mer moderate lønnsoppgjør. Vi venter en lønnsvekst på 4 prosent neste år, videre ned til 3,8 prosent i 2014, sier hun.

Økonomene i Norges Banks forventningsundersøkelse tror årslønnsveksten om fem år vil ligge på 3,7 prosent.

Les også: Så lenge blir det lav rente