Slik beregnes fødselspengene

Fødselspengene beregnes som hovedregel etter inntekten de siste fire ukene du var i arbeid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dersom denne inntekten avviker mer enn 25 prosent fra den vanlige årsinntekten, kan imidlertid gjennomsnittet av de siste tre årenes pensjonspoeng legges til grunn.

Sykepenger i fødselspengeperioden

Sykepenger etter at fødselspengeperioden er påbegynt gis bare dersom den som mottar fødselspenger blir innlagt i helseinstitusjon, eller blir så syk at perioden kan utsettes.

Det samme gjelder i de tilfellene hvor den andre av foreldrene overtar fødsels- eller adopsjonspengene på grunn av sykdom.

Feriepenger

Det skal beregnes feriepenger av fødselspengene. Det kan gis feriepenger for opptil 12 uker av den samlede stønadsperioden dersom det er valgt full dekning, eller for opptil 15 uker dersom det er valgt 80 prosent dekning.

Arbeidsledige

Dersom moren går over fra arbeidsledighetstrygd til fødselspenger, skal hun ha stønad beregnet etter inntekten i de seks beste av de siste ti månedene før fødselen.

Selvstendig næringsdrivende

For selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel fødselspengene på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre inntektsårene.

Pensjonspoengtall er årlig arbeidsinntekt omregnet i forhold til grunnbeløpet for det samme året.
Fødselspengene utgjør 65 prosent av denne inntekten.

For å få rett til fødselspenger utbetalt med 100 prosent, må du minst ti måneder før fødselen tegne frivillig tilleggstrygd. Hvis du har valgt 80 prosent dekning, vil fødselspengene utgjøre 80 prosent av det samme beløpet.

Frilansere

Fødselspengegrunnlaget for frilansere beregnes på samme måte som for selvstendig næringsdrivende, dvs. som hovedregel på grunnlag av pensjonspoengtallene for de siste tre inntektsårene.

Fødselspengene utgjør 100 prosent av denne inntekten.

Utbetaling

Fødselspenger utbetales som vanlig lønn, det vil si én gang per måned. Engangsstønaden kan du imidlertid få utbetalt på forskudd.

Feriepengene blir utbetalt av trygdekontoret i slutten av mai måned etter stønadsåret.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!