Det <I>kan</I> være tusener å tjene på fastrentespekulasjon
Det kan være tusener å tjene på fastrentespekulasjonVis mer

Slik beregnes fastrentegevinst

Den nye bankloven pålegger banker å betale kunden fastrentegevinst ved underkurs. Men hva betyr dette, og hvordan gjøres beregningene?

Siden februar har bankenes fastrente steget omlag 1,5 prosent. Det betyr at kunder som tegnet fastrentelån i februar, betaler en rente som ligger under dagens flytende rente.

Ifølge den nye bankloven skal kunden betale markedsverdi for lånet når det innfris. Har renten på nye fastrentelån steget siden du tok opp ditt lån, har verdien av ditt lån falt. Du kan da innfri lånet ved å betale inn mindre enn det du lånte, inkludert dine avdrag. Du innfrir til underkurs.

Omvendt oppstår det et tap om renten på nye fastrentelån har steget. Da må du betale overkurs.

Et eksempel

Du tegnet et fastrentelån over 10 år på én million kroner i februar 1999 til 6,6 prosent effektiv rente. I dag krever banken din åtte prosent effektiv rente for det samme lånet.

Det betyr at dersom du innfrir lånet ditt nå, kan banken låne ut de samme pengene og få 1,5 prosent mer i rente. Det tilsvarer 15.000 kroner mer i renteinntekter per år.

Men denne gevinsten skal du ha.

Men nå er det ikke bare å gange 15.000 med 10 år, slik man kunne tenkt seg. Vi må huske på at lånet blir mindre for hvert år. Avdragene reduserer lånet for hvert år - og dermed rentegevinsten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fastrentegevinst ved:
Lånebeløp*Effektiv renterente ved innfrielseUnderkursGevinst
1.000.0006,5%8,0%1,5%54.383,-
900.0006,5%8,0%1,5%48.929,-
800.0006,5%8,0%1,5%43.552,-
700.0006,5%8,0%1,5%38.098,-
600.0006,5%8,0%1,5%32.568,-
500.0006,5%8,0%1,5%27.191,-
*Fastrentelån over 10 år, innfirs til underkurs nøyaktig ett år etter låneopptak

Formelen for nøyaktig utregning av fastrentelånet er definert i loven. Det blir for komplisert å drøfte denne her. I stedet har vi regnet ut fastrentegevinsten for en del lån:

Dersom du har tegnet et boliglån over 20 år, og har bundet i ti av dem, blir gevinsten større, fordi du vil ha betalt mindre avdrag. (Avdragene spres jo ut på 20 i stedet for ti år).