Slik beregner Lånekassen fastrenten

Det er altså gjennomsnittsrenten på statsobligasjoner måneden i forkant av Lånekassens fire årlige rentejusteringer som bestemmer fastrentetilbudet. April avgjør altså fastrentetilbudet fra 1. juli, som er datoen for Lånekassens andre rentejustering i 1999.

Det gjøres en observasjon per virkedag. Denne observasjonen brukes til å regne ut gjennomsnittet for april. Renten som Lånekassen får oversendt fra Norges Bank noteres klokken fire - ved markedets stengetid.

I tillegg til renten på statsobligasjoner legger Lånekassen til én prosent i administrasjonskostnader. Styret i Lånekassen har foreslått å redusere tillegget til en halv prosent, som er på linje med tilbudet fra Husbanken. Forslaget er rettet til Stortinget, og en eventuell nedjustering blir vedtatt i revidert statsbudsjett.

En stortingsmelding om saken skal behandles før det endelige vedtaket fattes.