Slik beregner dere reisekostnadene

Dere skal dele reiseutgiftene ved utøvelsen av samværsretten forholdsmessig etter inntekten deres.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det første trinnet blir dermed å finne ut inntektene.

For samværsforelderen blir regnestykket slik:

 • Personinntekt

 • + Netto kapitalinntekter over 10.000
 • = Inntekten til den bidragspliktige/samværsforelderen
For den som har barnet boende hos seg blir regnestykket slik:
 • Personinntekt

 • +Netto kapitalinntekt over kr. 10 000

 • + Evt. fordel for skatteklasse 2 kr. 7 760 (2000)
  (28% av differansen mellom skatteklasse 2 og 1)

 • +Evt. utvidet barnetrygd kr.11 664 (2001)

 • +Evt.ekstra småbarnstillegg kr. 7 884 (2001)

 • +Evt. kontantstøtte
 • =Inntekten til bidragsmottakeren/bostedsforelderen

Det andre trinnet blir å finne den forholdsmessige andelen

For samværsforelderen blir prosenttallet slik:

 • Samværsforelderens inntekt x 100 / Den totale inntekten
For den som har barnet boende hos seg blir prosenttallet slik:
 • Bostedsforelderens inntekt x 100/Den totale inntekten
Prosenttallet brukes så til å beregne riktig andel av reisekostnadene.

Eksempel 1:
Barna Per og Karis reiser til pappa Anders koster kr. 3000 per gang

Pappa Anders tjener kr. 400 000, mens mamma Berit tjener kr. 250 000

Pappa Anders: (kr. 400 000 x 100)/ kr. 650 000 = 61,5 %

Mamma Berit: kr. 250 000 x 100/ kr. 650 000= 38,5 %

Pappa Anders skal betale 61,5 % av kr. 3000 = kr. 1845 per gang

Mamma Berit skal betale 38,5 % av kr. 3000 = kr. 1155 per gang

Kilde: Barne og familiedepartementet