Forlang prisinformasjon av megler´n
Forlang prisinformasjon av megler´nVis mer

Slett meglerinfo

Tidligere i år ble meglerne "slaktet" av Konkurransetilsynet og havnet på bånn i en undersøkelse av prisinformasjon i flere tjenesteytende bransjer. Prisinformasjonen er bedret, men fremdeles ikke god nok ifølge Konkurransetilsynets siste undersøkelse.

Norske eiendomsmeglere har hatt liten grunn til å være stolt av sin prisinformasjon til forbrukerne. Selv om eiendomsmeglerne nå har bedret prisinformasjonen, mangler fortsatt 35 prosent av meglerne lett synlig informasjon om prisene på sine kontor. Dette viser en undersøkelse som Konkurransetilsynet har gjennomført i oktober/november hos totalt 186 statsautoriserte eiendomsmeglere og advokater i samtlige fylker i landet.

Skal ha prisinformasjon

Fra 1. januar i år ble det innført bestemmelser som pålegger tjenesteytere å ha lett synlig prisinformasjon overfor forbrukere om sitt tjenestetilbud. Prisinformasjonen skal gis i form av prisoppslag eller utlagt prisliste. God prisopplysning er en viktig forutsetning for at forbrukere skal kunne treffe rasjonelle valg. Prisopplysningskravet innebærer at eiendomsmeglerne skal opplyse om priser for samtlige tjenester som utføres.

Over halvparten under pari

På landsbasis viser undersøkelsen at 44 prosent av meglerne hadde god prisopplysning. Hos 21 prosent var prisopplysningen ikke fullstendig, mens 35 prosent manglet prisopplysning for sitt tilbud av meglertjenester.

Konkurransetilsynet understrekes at det kun er et utvalg av eiendomsmeglere i hvert fylke som inngår i undersøkelsen. Det er også store forskjeller mellom fylkene i hvilken grad eiendomsmeglerne følger prisopplysningskravet.

På bånn

Norske Eiendomsmeglere havnet helt på bånn i Konkurransetilsynets undersøkelse av tjenestytende næringer tidligere i år. Slått av både vaskerier og trafikkskoler.

- Bare én av fire meglere hadde i april det vi karakteriserer som gode nok prisopplysninger vår siste undersøkelse viser at de har forbedret seg, men vi er på langt nær fornøyd, sier førstekonsulent Alf Tormod Rossavik i Konkurransetilsynet til DinSide.

Han minner om kravet som er definert i Konkurranselovens "Forskrift om prisopplysning for tjenester":

§ 3. Informasjonspliktens innhold
Så langt det er praktisk mulig, skal den ervervsdrivende opplyse om prisene for de tjenestene som utføres. Prisinformasjonen skal gis ved prisoppslag eller ved at prisliste er utlagt på det stedet der tjenesten vanligvis bestilles, slik at informasjonen er lett synlig for kunden.

Dersom stykkprisen på den enkelte tjeneste varierer innenfor et bestemt intervall, skal høyeste og laveste pris innenfor intervallet opplyses. Eventuelle minstepriser skal oppgis.

Når ikke annet er oppgitt, skal prisene dekke alle materialer og bruk av nødvendige hjelpemidler som inngår i tjenesten. Prisene skal også inkludere de offentlige avgifter som kunden må betale ved kjøp av tjenesten. Når den ervervsdrivende har forretningsvilkår som medfører tillegg til prisen for de enkelte tjenester, skal tilleggene oppgis særskilt.