Foto: Colourbox
Foto: ColourboxVis mer

Sleipe triks fra telefonselgere

De prøver seg, selv om du har reservert deg mot telefonsalg.

Det er midt i middagen, og telefonen ringer. Det er et nummer du ikke kjenner igjen, men det kan jo være noe med jobben, eller annet viktig, så du svarer.

- Ja hei, jeg ringer fra Norsk støtteforening for dagdrivere*, snakker jeg med Hans Olsen?

*Nei, denne organisasjonen finnes ikke ... men kanskje den kommer?

En slik telefon får mange - selv om de har reservert seg mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret. Er det rart man blir sur?

Nå har Regjeringen satt i gang et initiativ for å stoppe uønsket telefonsalg. Barne-, Likestillings- og inkluderingsdepartementet (som har ansvaret for forbrukerinteresser) skriver i en pressemelding at hele 1,8 millioner nordmenn har reservert seg, men at det er et problem at de likevel får telefonselgere på tråden.

I fjor ble reglene endret slik at du ikke er forpliktet av et tilbud du får fra en telefonselger før du har gitt skriftlig tilbakemelding på det. Det betyr altså at det ikke holder at du i et øyeblikks svakhet svarer "ja" til å få tilsendt månedlige doser av krillolje. Telefonselgere er forpliktet til å sende deg info om avtalen (pris, bindingstid, angrefrist osv.) i posten, på e-post eller sms som du må besvare skriftlig (altså per brev, e-post eller sms). Dette gjelder imidlertid ikke hvis du selv kontakter selger, eller har bedt selger ringe deg om et bestemt tilbud. Det er forøvrig to unntak her, nemlig salg av avisabonnementer og salg til inntekt for frivillige organisasjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig som disse endringene kom, ble det ulovlig for telefonselgere å ringe folk i helgene, og etter klikken 21, skriver Dagsavisen.

Endringene har gjort at klager på telefonsalg har gått ned, men det er altså likevel en del som blir plaget. Nå har statsråd Audun Lysbakken bedt SIFO undersøke om reglene fungerer som de skal, eller om det kan gjøre ytterligere endringer for å bedre situasjonen.

De som klager på telefonselgere, henvender seg til Forbrukerombudet, som overtok ansvaret for slike klager for ett år siden.

- Folk klager på både telefonsalg fra frivillige organisasjoner og næringsdrivende, forteller Miriam Karlsen, jurist i Forbrukerombudet.

- Vi får klager på frivillige organisasjoner som ikke har sjekket mot Reservasjonsregisteret fordi de mener at de har et eksisterende kundeforhold til den de ringer.

Ringer deg tre år etter at du ga

Loven sier nemlig at det er lov å ringe opp eksisterende kunder, selv om de har reservert seg mot telefonsalg. Praksisen blant de frivillige organisasjonene er at noen som har gitt i løpet av de tre siste årene, er å regne som eksisterende kunde. Det betyr altså at om du kjøpte julekortene til en veldedig organisasjon i 2007, kan de likevel finne på å ringe nå i 2010 for å be om støtte.

- Vi har hatt en dialog med den frivillige bransjen om hva eksisterende kundeforhold betyr. Så lenge du har gitt et enkeltbidrag, er ikke dette et eksisterende kundeforhold, mener vi.

- I de frivillige organisasjonenes bransjenorm heter det at personer som nylig har gitt et bidrag er å regne som en eksisterende kunde. Vi i Forbrukerombudet har nok en betraktelig snevrere oppfatning av hvordan man skal tolke begrepet nylig, enn dem. To-tre år er altfor lang tid, men vi har ikke satt noe konkret tidsperspektiv, sier Karlsen.

- Hva med vanlige telefonselgere, altså de som ikke ringer på vegne av frivillige organisasjoner?

- Disse har vi mange klager på, sier Karlsen.

- Fordi de ikke sjekker at folk har reservert seg mot telefonsalg før de ringer?

- Ja, det, og også spørsmål om eksisterende kundeforhold. Et eksempel er at folk som har sagt opp abonnementet på et blad blir ringt opp i lang tid etterpå av abonnementselgere.

- Så lenge abonnenten har betalt siste regning, og siste blad er levert, har kundeforholdet opphørt. De kan ringe i oppsigelsestiden, men ikke etter dette, sier Karlsen.

Som nevnt over gir loven bedrifter og organisasjoner lov til å ringe til folk de har et eksisterende kundeforhold til, selv om personene har reservert seg mot telefonsalg. Det finnes enda et unntak. Dersom forbrukeren har gitt uttrykkelig anmodning om at hun vil kontaktes, kan telefonselgerne ringe i vei.

- Dette er et meget snevert unntak og mange næringsdrivende tolker det feil. De hevder at de har innhentet samtykke fra forbrukeren i forbindelse med konkurranser og lignende på nett, der forbrukeren krysser av for at de kan motta reklame osv. Men et samtykke er ikke det samme som en uttrykkelig anmodning, poengterer Karlsen.

Hun legger også til at en del telefonselgere ikke har tilgang til de folkeregistrerte opplysningene til forbrukerne de ønsker å ringe. Det er forbrukernes folkeregistrerte opplysninger som er registrert i Reservasjonsregisteret. Dersom opplysningene i telefonselgernes ringelister ikke samsvarer med de folkeregistrerte opplysningene, klarer ikke alltid telefonselgerne å fange opp at den de ringer er reservert.

- Har du noen gode råd til folk som blir oppringt, men som har reservert seg?

- Ja, jeg vil oppfordre folk til å legge inn telefonnumrene i Reservasjonsregisteret. Dette skjer ikke automatisk, man må gjøre det selv. Ved å legge inn telefonnumrene sine i registret blir det lettere for telefonselgerne å fange opp at forbrukeren er reservert, og sjansen for at man skal motta uønskede oppringninger blir mindre. Man bør også svare på telefonen og finne ut om det er noen man har et kundeforhold til som ringer. Dersom den som ringer er noen man har et kundeforhold til har man rett til å be den næringsdrivende eller organisasjonen om aldri å ringe igjen. Hvis man ikke har et kundeforhold til den som ringer vil jeg anbefale at man gir klar beskjed om at man er reservert mot telefonsalg, og at nummeret skal slettes fra telefonselgerens liste. Man kan også klage til Forbrukerombudet.

Gode råd til alle som vil gi:

  • Finn en organisasjon/sak du liker på egenhånd, og støtt den direkte.
  • Husk at du ikke trenger å bli medlem for å gi penger. Da slipper du å bli lesset ned med medlemsblader du likevel ikke leser.
  • Ikke la fotfolket som opererer med å stoppe folk på gaten lure deg til å skrive under på noe. Er du interessert i organisasjonen, går du heller hjem og sjekker nettsiden før du eventuelt bestemmer deg for å gi. Hvis ikke forsvinner en del av det du gir, til selskapet fotfolket jobber for (og det er ikke den veldedige organisasjonen).
  • Ikke si ja til noe som helst over telefonen heller. Her gjelder det samme som over. Si i stedet at du skal undersøke litt på egenhånd før du eventuelt gir noe.