Sleipe kortsvindlere!

Har du mistet Visakortet? Da har du sikkert ringt til banken eller Visa, og sperret kortet ditt. Du kan imidlertid IKKE føle deg trygg. En av våre lesere har hatt 10 uttak fra kontoen sin lenge etter sperringen, og mer kan det bli...

Vår leser var på skiferie i Chamonix, da hun oppdaget at Visakortet var forsvunnet. Som nordmenn flest hadde hun imidlertid mobiltelefon tilgjengelig, og løste hele problemet ved å ringe til sin bank og sperre kortet.

Datoen var 12. april.

Alt skulle altså være i orden, og den rikholdige(?) bankkontoen trygg for kjeltringer med uærlige hensikter.

Så enkelt var det imidlertid ikke.

Kontoen tappes

Den 25. april, altså 13 dager etter at kortet ble sperret, ga nemlig kontoutskriften klare signaler om at ikke alt var som det skulle være.

En pratesyk franskmann i Chamonix har nemlig funnet ut at han kan ringe på kortet hennes. Heldigvis har han ikke ringt for de store beløpene (høyeste beløp er ca. 130 kroner), men det er likevel svært irriterende når han nå har ringt 10 ganger.

Visa Norge

I dette tilfellet har alle uttakene vært fra "France Telecom". Vi ringte til Visa Norge, for å få vite hvordan det kan trekkes penger fra kortet etter at det er sperret.

I følge Visa Norge har antagelig France Telecom en avtale med Visa om at det ikke foretas noen kredittsjekk av kortet, før brukeren ringer over en fastsatt beløpsgrense. Vi fikk ikke vite hvor høy ringegrensen var i vårt tilfelle, men den kan for eksempel ligge i størrelsesorden fra 300 til 500 kroner.

Ved å utnytte dette smutthullet i kortselskapenes "sperringer", kan altså sleipe kredittkorttyver ringe gratis i lang tid. Regningen er det du som får.

Konklusjon: DU må passe på!

Selv om du har bedt banken eller Visa om å sperre kortet, må du altså følge med på kontoen din. Kommer du over noen uttak som du selv ikke står bak, må du straks ta kontakt med banken din for å få pengene tilbakeført.

Pass på at du også får tilbakeført tapte renteinntekter! Det har du nemlig krav på.

Banken krever en skriftlig oversikt over hvilke transaksjoner du ikke vedkjenner deg. Vår leser sendte dette over mail. Det var imidlertid ikke bra nok for banken, SR-Bank, som ville ha alt i brevs form eller på fax, da de forlangte kundens signatur.

Dette er uten tvil en tungvint prosess, og det føles unektelig rart at det er DU som kunde som får svi for at rutinene for sperring av kortet ikke er bra nok. Følger du ikke med på kontoen din er det altså du selv som får regningen. Dessverre.

Hva må du gjøre?

Mister du, eller blir frastjålet kredittkortet ditt må du fortsatt ringe til banken din, eller Visa (eventuelt annen kortutsteder) og sperre kortet ditt. (Blir du lei, kan du jo også vurdere å si opp Visakortet og bytte bank...)

Det spiller egentlig ingen rolle hvem du ringer til, banken og kortutsteder samarbeider, slik at du blir stilt skadesløs uansett.

Men bare hvis du selv passer på...

Telefonnummeret til Visa døgnservice er 22 01 34 20.