Slappe leger lekker

Har du tegnet privat uføreforsikring? Litt avhengig av hvor gammel du er på tegningstidspunktet gir forsikringsselskapene deg to valg: Enten må du fylle ut en egenerklæring, eller du må få en helseattest fra legen din. I så fall bør du følge nøye med.

Det blir stadig flere som frykter at ytelsene fra Folketrygden ikke vil strekke til i framtiden.

Resultatet er at vi kaster oss over private forsikringsavtaler som aldri før. Dette er på mange måter vel og bra, men dessverre får du ikke vite alt om hvilke data forsikringsselskapene lagrer om deg.

Eller kanskje det er like greit? Vi fikk i hvert fall bakoversveis etter å ha blitt tipset om denne saken.

Privat forsikring - krav om helseerklæring

La oss si at du skal tegne forsikring mot "kritisk sykdom", dette er en forsikring som gir deg en avtalt engangsutbetaling hvis du blir rammet av visse sykdommer, for eksempel hjerteinfarkt eller kreft.

For å få tegne en slik forsikring må du være i en bestemt aldersgruppe. Kravet hos Storebrand er for eksempel at du er mellom 14 og 59 år.

Vilkåret er imidlertid, som i alle andre selskaper, at du ikke kan være for syk når du tegner forsikringen. Selskapene krever gjerne at du må ha "en tilfredsstillende helse på det tidspunkt du inngår avtalen".

Hvis selskapene er i tvil om din helsetilstand krever de at du framviser helseerklæring fra lege, før du kan bli kunde. Så langt er alt vel.

Men så svikter det

I følge sikre kilder i forsikringsbransjen, som av naturlige grunner ikke ville stå fram med navn, fikk vi nemlig vite at hvilke data forsikringsselskapene får fra legene varierer stort.

Opplysningene forsikringsselskapene ber om, er for eksempel hvorvidt du har hatt plager med rygg, nakke, eller mer alvorlige sykdommer som hjertelidelser eller kreft.

Problemet er at mange leger ikke gidder å ta seg tid til å fylle ut et skjema med disse standardopplysningene. For å slippe litt ekstra papirarbeid, overfører de derfor kun en kopi av hele journalen din.

Forsikringsselskapene får alt - og lagrer det

På grunn av slappe leger kan dermed forsikringsselskapene få en oversikt over absolutt alle dine besøk hos legen.

Vår kilde i forsikringsbransjen fikk selv en a-ha opplevelse da han registrerte en kamerat, og det i legejournalen tydelig sto at kunden hadde hatt chlamydia to ganger.

Vi kan til en viss grad forstå at selskapene ikke vil forsikre mennesker som for eksempel har store ryggproblemer. Men at herr X eller fru Y hadde en kjønnsykdom i 1989 og 1994, er vel neppe relevant for å kunne tegne uføreforsikring?

Hvem er skurken?

At legene må slutte å være så slappe, er det ingen tvil om. De skal svare på de spørsmålene som har relevans til forsikringsavtalen, og ingen andre! Antagelig er en overføring av hele journalen også et klart brudd av taushetsplikten overfor deres pasienter.

Her må det innskjerping til.

På den annen side irriterer vi oss også kraftig over forsikringsselskapene. Når de får denne "tilleggsinformasjonen" lagrer de nemlig alt. Originaljournalen blir lagret en viss tid før den slettes, men de fleste selskapene scanner inn hele innholdet og lagrer det for godt.

Dette vil også være i strid med den avtale som er inngått mellom Den Norske Lægeforening og Norges Forsikringsforbund (nå Finansnæringens Hovedorganisasjon). Denne avtalen stiller opp flere krav, som alle ser ut til å være brutt. Den kan du lese mer om her, eller ved å trykke på lenken øverst til høyre i artikkelen.

Men hva synes du? Synes du dette er en grei praksis? Si din mening i diskusjonsgruppen nedenfor.