Bør du søke om nytt skattekort?
Bør du søke om nytt skattekort?Vis mer

Slapp av, du trenger ikke nytt skattekort

Dersom du ikke har ekstra stor gjeld er det liten vits i å bytte skattekortet ditt. Unntaket er hvis du har tatt opp lån i løpet 1998 og/eller at reiseavstanden din til jobb har økt vesentlig. Sjekk DinSides beregninger og vurder selv.

Renteøkningene i 1998 var nedslående for alle med gjeld. Det positive er imidlertid at skatten blir mindre. Staten betaler nemlig 28 prosent av de økte rentekostnadene. Spørsmålet er om skattekortet ditt har tatt høyde for at dine rentefradrag i år blir vesentlig større enn tidligere.

Skatteetaten bruker de siste tilgjengelige ligningsopplysninger når de lager nye skattekort. Det skattekortet du nå har fått bygger på tall fra 1997-ligningen.

- Men da var jo rentene både på studielån og boliglån mye lavere!

Helt riktig, og derfor har skatteetaten plusset på rentefradraget ditt med 25 prosent og gitt deg en ny og lavere skatteprosent. I aviser har du kunnet lese at anslaget på 25 prosent er altfor lavt og at du derfor bør søke om nytt skattekort slik at du ikke betaler mer skatt hver måned enn strengt tatt nødvendig.

På bakgrunn av gjennomsnittlig rente på studie- og boliglån i 1997 og anslag for de samme rentene i 1999 har vi gjort regnestykket. Konklusjonen vår blir en litt annen.

Bør du bytte skattekort?
 Beregnet rente 1999 (skattekortet)Renter 1999 (DinSide anslag)Endring netto skatt
Studielån 100.0007.1878.000228
Boliglån 500.00035.00042.5002.100
  sum2.328
Studielån 200.00014.37517.0002.625
Boliglån 1.000.00070.00085.00015.000
  sum17.625
Forutsetninger: gjennomsnittlig studielånsrente 1997 5,75%, anslag 1999 8,0%, gjennomsnittlig boliglånsrente med pant i bolig 1997 5,6%, 1999 8,5%. Kilder: Statens Lånekasse, Skattedirektoratet, Den Norske Bankforening

Lån tatt opp i 1997 eller før

Som vi ser er det ikke mye å hente dersom du har 100.000 kroner i studielån og 500.000 kroner i boliglån. Et nytt skattekort vil gi deg 194 kroner mer i lommeboka per måned. Da er det kanskje like greit å få de 2.328 kronene ekstra igjen på skatten til neste år.

Er gjelden det doble er situasjonen en annen. Årets skattekort tar ikke tilstrekkelig høyde for renteoppgangen og du kommer derfor til å betale 17.625 kroner for mye i skatt med det nåværende skattekort. Et nytt og riktig skattekort vil gi deg 1.469 kroner mer å leve for per måned (17.625/12).

Pass på endringer oppstått i 1998

Har du tatt opp lån i 1998, for eksempel et boliglån på 500.000, og du ikke tidligere har informert ligningskontoret om dette, kan det være hjelpe deg likviditetsmessig å søke om nytt skattekort. Hvis ikke vil du betale 1.108 kroner for mye i skatt hver måned i 1999 - til sammen 13.300 kroner. Har du god økonomi kan du selvfølgelig gi blaffen og heller få de 13.300 kronene "igjen" på skatten til neste år.

Er lånet 1.000.000 og tatt opp i 1998 betaler du 2.216 kroner for mye i skatt per måned - dersom du ikke tidligere har opplyst ligningskontoret om dette.

Du bør også være oppmerksom dersom du i løpet av 1998 har fått øket din avstand til jobben. Nye fradragsregler for arbeidsreiser gjør at alle som har mer en 11 kilometer til jobben - uansett reisemåte - får redusert skatt. Mer om dette temaet kan du lese i DinSides artikkel 2104 TARGET="_top">Kjør gratis til jobben

Ønsker du å søke om nytt skattekort går du bare hit

Husk til slutt at det ikke er noen krise om du betaler du for mye skatt over skattekortet. Pengene får du uansett igjen ved neste skatteoppgjør. Men for deg er det kanskje bedre å ha litt bedre råd i dag, enn å få et stort beløp igjen på skatten til neste år?