Slag følger klokka

I følge japansk forskning følger slag i hjernen kroppens biologiske klokke.

Forskere ved Iwate Medical University i Japan har analysert data fra 13 000 slagpasienter. Pasientene hadde hatt en av tre forskjellige typer slag: Hjerneslag, hjernehinneblødning og intracerebral blødning.

Les også: Slik unngår du hjerneslag

Slagtilfellene toppet seg på to tidspunkt, mellom klokken 6 og 8 om morgenen, og mellom klokken 18 og 20. Antall slag ble sterkt redusert under søvn.

Ved en grundigere analyse fant forskerne at antall hjerneslag, som er en forstyrrelse i hjernens blodtilførsel, var høyere om morgenen enn om ettermiddagen, sammenliknet med de andre formene for slag. De var det færre tilfeller av om morgenen og flere om ettermiddagen.

Omkring 20 prosent av hjerneslagene inntraff under søvn, men de fleste tilfellene skjedde i timene omkring oppvåkning. Men det er trolig at selve slaget har begynt tidligere, sier forskerne.

Funnene er publisert i tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Du kan også forebygge mot slag: Enkelte grønnsaker styrker hjernen

 

Mozon.no, 22.08.2006