Skrekkeksempler på dårlig inkassoskikk

Dessverre, det finnes enkelte useriøse aktører som lar seg friste, bekrefter lederen for Gjeldsoffer-alliansen, Bengt Scheldt.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Våre tilbakemeldinger går ofte på at inkassobyråene ikke svarer på henvendelser fra skyldnerne. Og selv de som svarer, gjør det dessverre også på en nedlatende og ”kvasimoralsk” måte.

- Enkelte kommer også med fordekte, eller dårlig skjulte trusler som ikke har noe der å gjøre. De useriøse aktørene får likevel ikke være i fred. Vi klager rett som det er inn ulike byråer til Kredittilsynet, sier Scheldt.

- I praksis er det likevel ikke alltid at dette gir resultater. Selv om Kredittilsynet gjør jobben sin, kan det virke som om det er for lett for selskapene å skylde på ”svikt i egne rutiner”.

Skrekkeksempler

Alle eksemplene er hentet fra Forbrukerrådets nettsider:

  • villedende uttalelser om faktum eller rettsregler
  • trussel om å gjøre misligholdet kjent for arbeidsgiveren, eller andre som det ikke angår,
  • trussel om anmeldelse til politi eller andre myndigheter,
  • oppsiktvekkende innkreving, f.eks. konvolutter påstemplet "advarsel", "inkasso" eller "siste frist".
  • krenkende personlig oppsøking,
  • trussel om innberetning til register for dårlige betalere,
  • å la det gå automatikk i at folk havner i slike registre,
  • å sende purring/inkassovarsel/betalingsoppfordring med betalingsfrist som går ut i ferieukene,
  • telefon-inkasso i helger og om natten,
  • inndriving av krav som du har berettigede innsigelser mot (f.eks. at kravet er grunnløst eller du har reklamert på en vare).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Riset bak speilet

Dersom kreditor eller inkassator bryter reglene for god inkassoskikk, taper de retten til å kreve deg for kostnader knyttet til inndrivingen.

Merk: Det samme gjelder hvis framgangsmåten og innholdet i et inkassovarsel, og en betalingsoppfordring ikke er fulgt.