Skreddersøm mot sykefravær

En bedre arbeidsplass hjelper ikke alltid på sykefraværet. Årsaken er at noen få ansatte trekker opp gjennomsnittet. Individuell oppfølging er løsningen, mener en norsk forsker.

Torill Tveito ved Universitet i Bergen har funnet at kun en liten gruppe står for det aller meste av sykefraværet i norske bedrifter. Skal man få ned sykefraværet, bør denne gruppa følges opp individuelt.

Det er konklusjonen Tveito skal legge fram når hun disputerer med sin doktorgradsavhandling i dag.

Svært mange arbeidstakere er utslitte og ulykkelige på jobb. Les mer her:

På jobb hver dag

Tveito ville måle og sammenligne helseplager, livskvalitet, mestring og jobbkrav for å se hvordan dette henger sammen.

Men hun ble overrasket da hun fikk se resultatene etter å ha satt inn tiltak for å få ned sykefraværet ved et norsk sykehjem. For verken fysisk aktivitet, i form av aerobic og dans over tid, trening i å mestre stress, informasjon om helse eller tilpasning av arbeidsoppgavene førte til at sykefraværet gikk ned.

Løsningen fant Tveito i en tidligere undersøkelse blant nær 2500 ansatte i energibransjen: De aller fleste arbeidstakerne var nemlig på jobb hver dag.

90 prosent av arbeidstakerne hadde bare en dag sykefravær det siste halve året, mens 10 prosent hadde et gjennomsnittlig sykefravær på 44 dager det siste halve året. Dette utgjorde 82 prosent av det totale sykefraværet.

- Det forklarer hvorfor vi ikke så noen effekt på sykehjemmet, sier Tveito.

Lav lønn kan også gi dårlig helse:

Individuell oppfølging

Løsningen på å få ned sykefraværet er derfor ikke å bare sette inn tiltak i bedriftene, mener Tveito. Hun tror at sykefraværet vil gå ned dersom det settes inn tiltak hos de enkelte arbeidstakerne med høyest sykefravær.

- Det holder ikke bare med tiltak på jobben, de som har mest sykefravær bør følges individuelt, sier hun.

Hun understreker at denne gruppa ikke må stigmatiseres.

- Arbeidsgivere vil selvsagt unngå å stigmatisere denne gruppa. Derfor bør tiltakene rettes mot den enkelte for å hindre utstøting fra arbeidslivet, sier hun.

Det betyr allikevel ikke at trivselstiltak på jobben, som for eksempel trening, er bortkastede ressurser.

- Jobbtilfredshet er en risikofaktor for sykefravær og økt jobbtilfredshet bidrar til høyere arbeidsdeltagelse, sier hun.

Til tross for at sykefraværet økte i 2006, er utviklingen positiv. Les mer her: