TRYGT SKOLEUTSTYR?: Mange produkter som kjøpes inn til skolestart kan inneholde problematiske kjemikalier, advarer Grønn Hverdag.  Foto: colourbox.com
TRYGT SKOLEUTSTYR?: Mange produkter som kjøpes inn til skolestart kan inneholde problematiske kjemikalier, advarer Grønn Hverdag. Foto: colourbox.comVis mer

Skolesakene kan være giftige

Skoleutstyr kan inneholde helsefarlige kjemikalier. Sjekk ekspertådene før du handler.

Sommerferien nærmer seg slutten, et nytt skoleår står på trappa og den obligatoriske, årlige innkjøpsrunden er det få barneforeldre som kommer seg unna.

Men handler du trygt?

Kjøp trygge leker

Helseskadelige kjemikalier

Viskelær, pennaler, skolesekker, matbokser og drikkeflasker kan inneholde problematiske kjemikalier, advarer Grønn Hverdag.

Vanlig skoleutstyr kan være laget av plasttypen PVC, som ofte er tilsatt ftalater.

Her er de farligste kjemikaliene

Enkelte ftalater mistenkes for å være kreftframkallende, mens andre er hormonforstyrrende – det vil si at de kan påvirke vekst, fruktbarhet og kjønnsutvikling. Effekten på mennesker er imidlertid dårlig kartlagt, skriver Grønn Hverdag.

Ftalater er forbudt i produkter til barn under 3 år. De antatt verste er heller ikke tillatt i leker til barn under 14 år, men de kan finnes i andre produkter.

Disse lekene er farlige!


Bli en bevisst forbruker

Det danske Informationscenteret for Miljø og Sundhed (IMS) har følgende råd til deg som ønsker å unngå ftalater:

  • Ikke velg produkter av bløt PVC
  • Sjekk varebeskrivelser for polyvinylklorid (PVC). Hvis det ikke står noe, spør i butikken eller kontakt forhandleren/produsenten.
  • Kjøp tekstiler uten plasttrykk. Disse er ofte laget av PVC.
Du er omgitt av farlige kjemikalier

Statens forurensningstilsyn råder forbrukere til å bli mer bevisste og etterspørre innholdet i produktene de kjøper. Det har du rett til etter produktkontrolloven.

Hvis du lurer på om et produkt inneholder ftalater, har butikken plikt til å sjekke dette ut for deg. Dersom mange kunder etterspør produkter som ikke innholder ftalater, kan det påvirke bransjen til å legge om produksjonen og vareutvalget, ifølge SFT.

Spar tusener på skolestarten

Les mer om ftalater på Forurensningstilsynet hjemmesider: www.sft.no.

Hvilke produkter er trygge?

For å hjelpe foreldre med å finne giftfrie produkter, har IMS laget en liste over produkter frie for PVC eller ftalater.

Kjøp trygge leker

Laboratorietest utført i juni av IMS påviste blant annet ftalater i et Disney-penal og navnereflekser.

Oversikten over trygt skoleutstyr finner du gjengitt på Grønn Hverdag sine hjemmesider: Her er de PVC-frie produktene.