Kvinner som har barn lever 3,2 år lengere enn de som er barnløse. Det ifølge en ny tysk undersøkelse.  Foto: Colourbox
Kvinner som har barn lever 3,2 år lengere enn de som er barnløse. Det ifølge en ny tysk undersøkelse. Foto: ColourboxVis mer

Skilte lever kortere

Skilsmisse reduserer livet med 10 år.

Dine livsbetingelser har naturlig nok stor betydning for din død, og nå har tyske forskere regnet seg frem til hvilke faktorer som koster deg flest leveår. Det melder Berlingske Tidene.

Les også: Henter helseråd på youtube

De menn, som har best forutsetninger for et langt liv, er ikke-røykere og har et måteholdent alkoholforbruk. Han er i tillegg gift, har høyere utdanning og jobber som funksjonær. Han bor ikke alene og mener selv at han har god helse. Han har verken høyt blodtrykk eller diabetes. For kvinners vedkommende har hun i tillegg til disse faktorene ett eller to barn.

Parforhold: En fraskilt mann lever i gjennomsnitt 9,3 år kortere enn en gift mann. For en kvinne har skilsmissen enda større konsekvenser. Den tyske undersøkelsen viser at hun lever 9,8 år kortere sammenlignet med sine gifte eller samboende medsøstre.

Har man vært ungkar hele livet, har det ingen innvirkning på hvor lenge man lever. Mens kvinnelige peppermøer kan trekke fra i alt 4,9 år.

Utdannelse: Dersom man har lavere utdannelse enn videregående skole, reduseres antall leveår med: for kvinner 9,1 år, og for menn 7,2 år.

Barn:
Videre viser den tyske befolkningsundersøkelsen at kvinner lever lengere dersom de har barn. For barnløse kvinner forkortes livet med 3,2 år. For menn er det ingen forskjell om de har barn eller ikke.

Arbeidsløshet: Det kan se ut til at arbeidsløshet påvirker menn sterkest. En 50-årig arbeidsløs mann lever gjennomsnittlig 14,3 år kortere enn en mann med fast jobb. Kvinner påvirkes litt mindre av jobbstatus (reduserte leveår 12,6).

Røykning: Røykning forkorter livet. Hvis en 50 år gammel kvinne røyker kan det forkorte livet hennes med hele 22 år. For en mannlig røyker kan man risikere å leve 18,2 år kortere enn forventet levealder. (Røykingen er definert som stort tobakksforbruk).

Les også: Pass deg for magefettet

Alkoholforbruk: Et høyt alkoholforbruk er den enkeltfaktoren som reduserer kvinners livslengde mest (23,1 år). Menn som drikker mye mister 16,2 år.

Diabetes: For menn er den enkeltfaktoren som reduserer livslengden mest, diabetes type 2. En 50-årig mann med sukkersyke lever ifølge den tyske undersøkelsen 21,4 år kortere enn menn uten denne sykdommen. Kvinnenes liv blir redusert med 20,4 år.

Høyt blodtrykk: Kvinner med høyt blodtrykk har større risiko for å dø av ettervirkningene enn menn. For den 50 år gamle gjennomsnittskvinnen kan høyt blodtrykk redusere antall leveår med 12,4 år, mens menns liv kan blir redusert med 7,4 år.

En av de beste indikasjonene på levetid er folks egne oppfatning av sin helse. Er man mann og ikke helt tilfreds med sin helsetilstand kan man trekke 18,9 år fra sin levetid, er man kvinne tilsvarer det en redusert levetid på 17,7 år.

Vi poengterer at statistikken er gjennomsnittlig, og man må dessuten anta at livslengden i enkelte tilfeller også påvirkes av andre forhold.

Les også: Personligheten styrer vekten

Kilde: Demografische Forschung, 2008/3 og Berlingske tidene