Skill deg fra skiltene

Har du en gammel bil som synger på siste verset, bør du levere inn skiltene før nyttår – da slipper du å få regning på årsavgiften neste år.

Det du skylder tollvesenet kan øke med 50 prosent dersom du er for treg med å forholde deg til årsavgiftskravet. Det er for 2002 2.310 kroner.

I år betalte 210.000 bileiere kravet for sent, og 96.910 kjøretøy ble begjært avskiltet. Dette er over 4 prosent av bilparken.

Mange sløvinger?

Skill deg fra skiltene

Å bli purret for årsavgiften koster deg 250 kroner i tilleggsgebyr. Avskiltningsgebyret er på 900 kroner. Til sammen 1.150 kroner er en stiv pris å betale fordi du har vært sløv med å betale årsavgiften.

Når så mange mottar avskiltningsbegjæring, kan det tyde på at en god del av sakene er ”unødvendige”, altså at folk ikke vet at bilen deres er avgiftspliktig – eksempelvis fordi de ikke bruker den.

En del spekulerer sannsynligvis i de praktiske problemene tollvesenet og politiet har med å blinke ut avskiltningsklare biler i trafikken. Av de 96.000 som har blitt begjært avskiltet i år, er nå bare 2 - 3.000 faktisk avskiltet. Tollvesenet ser likevel mørkt tungt på situasjonen.

- Vi anser avskiltningstrusselen for å være effektiv for å sikre betalingen, sier informasjonsrådgiver Frank Vatne i Toll- og avgiftsdirektoratet til DinSide.

Unngå unødig pengebruk

Det er to måter du kan unngå avgiftsplikten på:

Skal du ikke bruke kjøretøyet til neste år, leveres skiltene inn til en trafikkstasjon innen 31. desember i år. Kjøretøyet er da avregistrert i 2001, og det vil ikke bli skrevet ut avgift for 2002.

Leverer du kjøretøyet inn til vraking hos en godkjent oppsamlingsplass/bilopphuggeri innen 15. mars 2002, slipper du også å betale avgiften.

Strammer inn

Til nå, har avskiltningen i seg selv vært den sterkeste sanksjonen man har anvendt i innkrevingen av avgiften. Etter at kjøretøyet har blitt avskiltet, må eieren betale avgiften for å få benytte seg av kjøretøyet igjen. Innkrevingen har skjedd etter evne av etaten selv.

Fra 2002 starter tollvesenet opp tvangsinnfordring av årsavgiften for motorkjøretøy fra 2002. Dette innebærer en sterkere skruestikke på skyldneren, ved at ubetalte krav vil bli rettslig inndrevet gjennom namsmannen.