Skeiv seksualitet

Seksualitet handler om oss alle på sett og vis. Alle har seksuelle følelser og behov, allerede fra vi er barn. Men for noen er det ikke så enkelt som så.

Mann forelsker seg i kvinne, kvinne forelsker seg i mann. Og de lever lykkelig sammen i sus og i dus. Seksualitet er i utgangspunktet en av livets mest positive ting. Det høres enkelt og greit ut og er til en viss grad en korrekt beskrivelse av tilværelsen for mange.

- Når seksualiteten er god enten den utspiller seg i et parforhold eller alene, gir den energi, kroppsglede, kroppslig fokus og personlig bekreftelse. Den gir utbytte i form av spenning og avspenning, rollebekreftelse, og den motvirker stress og mas, gir intimitet, nærhet og kjærlighetsuttrykk. Når vi får dette er det lykke. Når vi ikke får det er det lengsel og frustrasjon, sier sexolog Esben Esther Pirelli Benestad, til Mozon.

Ja, for hos noen kan seksuelle problemer gi både store vansker og redusert livskvalitet. Hos enkelte kan problemer knyttet til egen seksualitet gå så langt at det overskygger alle positive sider av livet og blir et alvorlig hinder for opplevelsen av å ha et fullverdig liv.

I følge Benestad har mellom 5 og 10 prosent av befolkningen til enhver tid seksuelle problemer de trenger hjelp til å løse. De vanskeliggjør og skammer seg over sin egen seksualitet, noe Benestad mener samfunnet vårt kan være årsaken til.

- Det ligger et skammens teppe over seksualiteten i vår kultur. Den skammen forsterkes av religion som for eksempel ikke ansetter homoseksuelle prester, og den forsterkes av psykiatrien som gjør mye god seksualitet til mentale forstyrrelser, sier han.

Amerikanske forskere sår forøvrig tvil om biseksualitet virkelig eksisterer.

Dette med problemer og utfordringer knyttet til seksualitet er hovedtemaet i boken Sexologi i praksis som Benestad og sexolog Elsa Almås nå er ute med.

Benestad sin fremste anbefaling er å være åpen og prate om problemet.

- Snakk om det
Det er trolig en ganske lik fordeling av kvinner og menn som har problemer knyttet til egen seksualitet. Benestad oppfordrer alle disse til å være åpne om situasjonen.

- Snakk om det, snakk om det og snakk om det. Og snakk enda mer med rådgivere som har forstand på menneskelig seksualitet, eller en kvalifisert sexolog, sier Benestad.

Benestad tror de med størst problemer er de som verken er kvinne eller mann, eller de som er begge deler. De føler seg ikke velkomne i verden annet enn som sykdommer og misdannelser.

Selv om man i Norge har kommet litt over middels når det gjelder fordommer og holdninger til seksualitet, har vi fremdeles en vei igjen å gå.

- Vi modnes, men ennå er det nok lenge før vi springer ut som fullverdige blomster for oss selv og andre, sier Benestad.

 

Mozon.no, 07.04.2006