Skatteråd for strutser

I dag er selvangivelsen klar, og sendes til de tusen hjem. Hva skal du gjøre hvis du skylder skatt? Betale nå eller senere?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Skattemyndighetene skremmer oss med rentetillegg på restskatt, men hvor ulønnsomt er det egentlig å utsette betalingen hvis vi skylder skatt?

Svaret er selvfølgelig helt avhengig av hvilke alternativer vi har.

Derfor har vi kjørt dine ulike handlingsalternativer i dag gjennom en god, gammeldags lønnsomhetsberegning etter nåverdimetoden, og har svaret klart:

Alternativ 1 - Strutsealternativet

Det ene alternativet ditt er å stikke hodet i sanden, ikke regne ut noe som helst, og betale eventuell restskatt først når du må.

Frem til forfallsdato for restskatten, har du pengene stående på lønnskonto til null prosent rente.

Alternativet er velkjent for de aller fleste. Det har følgende konsekvenser, for en som har betalt 20.000 for lite i skatt gjennom 2005:

Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Hvis du ikke betaler 20.000 kroner i løpet av april, får du 2,8 prosent tillegg på beløpet, og skylder dermed 20560. Halvparten, 10.280 kroner, betales den 21. august, resten den 25. september.

Ikke overraskende, er dette det minst lønnsomme alternativet. Avkastningen på pengene dine er og blir null. Til gjengjeld pådrar du deg renteutgifter i den andre enden.

Prosjektet ender opp med negativ nåverdi, nærmere bestemt minus 280 kroner, ved kalkulasjonsrente 3 prosent.

Alternativ 2 - Bjarnes beste barn

Disse oppfører seg akkurat som skattedirektøren ønsker seg - beregner skyldig skatt med Skatteetatens kalkulator, og betaler de 20.000 til statskassen den 30. april.

Fra i dag 3. april, kan dette betraktes som et rentefritt lån i en måned. Med kalkulasjonsrente 3 prosent, gir alternativet en nåverdi på 50 kroner, og er i alle fall bedre enn strutsealternativet.

Alternativ 3 - Ekorn-alternativet

Dette alternativet praktiseres ofte av flittige og engasjerte skattebetalere og økonomistyrere, som har lønnsomhet som sitt fremste mål i livet:

Du beholder de 20.000 kronene så lenge som mulig på høyrentekonto, eller i en aksje som går så det suser. Deretter betaler du restskatten som i alternativ 1.

Hvor lønnsomt dette er, er selvfølgelig avhengig av avkastningen på spareobjektet ditt.

Vi har funnet at grensen for at dette skal være et lønnsomt prosjekt går ved 4 prosent avkastning etter bankmetoden, det vil si inntekter på 4/12 prosent per måned. For en kapital på 20.000 kroner, innebærer dette inntekter på 67 kroner måneden.

Et kjapt søk i vår prisliste over bankinnskudd viser dessverre at denne renten er umulig å oppdrive i det vanlige bankmarkedet, hvor innskuddrenter i underkant av tre-tallet er det beste markedet formår.

Restskatt lønner seg

Kanskje du er lei deg hvis du har fått restskatt. Fortvil ikke, for i realiteten har staten gitt deg et rentefritt lån over ett helt kalendeår. Beløpet du skylder, har du lånt i gjennomsnitt 6 måneder i 2005 pluss omtrent et halvår ut i 2006.

Men for de fleste er altså gledens tid over nå, og det mest lønnsomme er å betale pengene tilbake innen den 30. april.

Klarer du ikke å tilbakebetale pengene innen fristens utløp? Du kan lese mer om straffegebyrer og innkreving her.

Fristene nærmer seg

Skatteetaten lover at deres utkast til din selvangivelse skal være i postkassen din seinest 8. april, hvis du er vanlig lønnstaker eller pensjonist.

Fristen for å levere den tilbake er den 30. april. Selvangivelsen kan leveres direkte til ligningskontoret, over telefon eller via Internett. Sistnevnte ble forøvrig kåret til årets offentlige nettjeneste i fjor.

Før du setter deg ned og sjekker tallene i utkastet du har fått tilsendt, er det lurt å ha alle dokumentene samlet. Trykk her, og les hvilke dokumenter du må ha.

Eventuell restskatt betales til skatteoppkreveren i kommunen der du bor. Du bør benytte betalingskortet du får tilsendt sammen med selvangivelsen.

Dyr og sur sluttrunde

Klarer du ikke å betale restskatten til avtalt tid, vil det fra første dag påløpe en forsinkelsesrente. Den blir fastsatt hvert halvår, og skal være minst 7 prosentpoeng høyere enn Norges Banks styringsrente. Den gjeldende satsen er på 9,25 prosent, men vil kunne bli endret i løpet av sommeren.

Finansdepartementet har sågar laget en kalkulator på sin hjemmeside, hvor du kan beregne virkningen i kroner av forsinkelsesrente på restskatten din. Kalkulatoren finner du hvis du trykker her.

Den vanligste måten å inndra pengene på er å sette igang et såkalt "påleggstrekk". Det gjøres ved at din arbeidsgiver får beskjed om å trekke et beløp i tillegg til det ordinære forskuddstrekket på lønnen din. Dette beløpet går så til avdrag på din skyldige restskatt.

Tvangssalg

En annen mulighet er å ta utlegg i dine formuesgoder, og om nødvendig å begjære tvangssalg av eiendelene dine.

Får du problemer med å innbetale en eventuell restskatt, bør du altså ta kontakt med kommunekassereren så fort som mulig for å forsøke å finne en betalingsmåte som er akseptabel for begge parter.