Skattelistene blir offentlige igjen

Det skal bli lettere å finne ut hva naboen tjener.

Pressen skal igjen få fullstendig tilgang til skattelistene, bestemte flertallet i Odelstinget tirsdag.

Fremmer forslag: Slipp skattelistene fri

Flertallet sørget for å oppheve bestemmelsen fra 2004 som innskrenket offentliggjøring. Vedtaket ble gjort mot stemmene til Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

En begrunnelse for offentliggjøring er at det vil styrke den kritiske debatten om skattesystemet, for eksempel om sammenhengen mellom økonomisk evne og skattlegging.

Illustrasjonsfoto: istock/Matthew Scherf Foto:  istock Matthew Scherf
Illustrasjonsfoto: istock/Matthew Scherf Foto: istock Matthew Scherf Vis mer


Skattelistene skal ikke inneholde opplysninger om personer i de tilfellene der opplysningen kan røpe et klientforhold og opplysninger om personer uten fast bosted.

Masseutlevering av skattelister til frivillige organisasjoner blir ikke tillatt.

Regn ut: Din skatt i 2007

Frp og Høyre er sterkt imot offentliggjøring. De viser til at listene er foreløpige og derfor ikke trenger å være riktige, slik at pressen lager oppslag før klagefristen er gått ut og ikke tar hensyn til at ligningen kan bli påklaget.

KrF mener at dagens lov er god nok og gir en rimelig balanse mellom personvernhensyn og hensynet til offentlig innsyn.