<i>Elisabeth Realfsen er journalist i DinSide Økonomi</i>
Elisabeth Realfsen er journalist i DinSide ØkonomiVis mer

Skattejammer i vannglass

KOMMENTAR: "Skattebetalere med årsinntekt mellom cirka 200.000 og 650.000 går fri for de store grepene" skrev vi da statsbudsjettet ble lagt frem forrige fredag. Noen dager senere ser vi ser ingen grunn til å skrive noe annet.

KOMMENTAR: Mens finansminister Halvorsen hamres med jammer fra både høyre og venstre, har vi brukt vår egen skattekalkulator, for å få et bedre bilde av dramatikken i de mye omtalte skatteskjerpelsene til neste år for inntekter over 400.000 kroner.

Laveste sats for toppskatt - ni prosent for inntekt over 394.000 i 2006 - holdes på samme nivå. Mediestormen er skapt av at innslagspunktet for denne skatten er blitt justert opp med 1,5 prosent til nøyaktig 400.000 kroner. Dette er en underjustering i forhold til den forventede lønnsveksten. Ifølge Finansdepartementet fører denne underjusteringen til at 65.000 flere enn i år vil betale toppskatt i 2007.

Full lønnsjustering ville ha vært 4,5 prosent, og ville ha skjøvet innslagspunktet for toppskatt opp til 412.000 kroner. Dette ville ha gitt maksimalt 1.080 kroner mindre skatt per år (12.000 kroner *9 prosent) for skattebetalerne som "rammes" av det nå foreslåtte innslagspunktet.

Skattejammer i vannglass


Pluss og minus

Sagt på en annen måte, vil disse 65.00 til neste år betale maksimalt 1.080 kroner mer toppskatt i året, enn om innslagspunktet hadde blitt justert opp med 4,5 prosent i stedet for med 1,5 prosent.

På den annen side vil alle med lønn over 200.000 kroner nyte godt av at både øvre grense for minstefradraget og personfradraget foreslås økt, med til sammen 4.300 kroner. Dette betyr cirka 1.200 kroner mindre i skatt for alle i denne gruppen, og nøytraliserer effekten av den økte toppskatten for folk med middels inntekter.

Skatteskjerpelse: 400 kroner året

Vår egen kalkulator beregner skatteendringer basert på at leserens nominelle inntekt overhodet ikke blir forandret til neste år. Dette er selvsagt en grov forenkling for de aller fleste, men nødvendig for å lage en brukervennlig og rimelig etterprøvbar kalkulator. For stort sett alle "middelklasseinntekter" viser den at skatten blir redusert, hvis lønna står på stedet hvil.

Det finnes imidlertid miljøer som lager mer sofistikerte beregninger, blant annet ut ifra sammensetningen av landets skattebetalere. Finansdepartementets fagfolk har selvsagt beregnet virkningene av skatteendringene for landets innbyggere. Deres beregninger finner du her, og de viser blant annet at inntektsskatten vil øke med 400 kroner mer i året for inntekter mellom 400.000 og 450.000 kroner, enn den ville ha gjort med full lønnsjustering av innslagspunktet for toppskatten.


Hva skal man si?

Når dette er det heteste temaet etter fremleggelsen av statsbudsjettet, vet vi nesten ikke hva vi skal si. Men vi merker godt en ilter kløe i kommentarfingrene.

Vi er enige i at det er noe prinsipielt og viktig over spørsmålet om relativt høy marginalskatt på vanlige inntekter. Men at 400 kroner i året skal være det utslagsgivende for at debatten føres, er å gi inntrykk av at endringene for 2007 i forhold til i år er langt større enn de faktisk er. Den prinsipielle debatten kunne like godt ha vært ført med et fullt ut lønnsjustert innslagspunkt for toppskatten. Det tror vi at også Ole Gjems-Onstad er fullstendig klar over.

Her er vår kalkulator - regn ut neste års skatt selv!!

Les mer om hovedtrekkene i det nye statsbudsjettet i lenkene over til høyre - og diskuter: Hva burde diskuteres i etterkant av statsbudsjettforslaget?