Skattefrihet: Jobbrelatert

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Inntekter under 1000 kroner er skattefrie!
Vanlig lønn som ikke er næringsinntekt, er skattefritt når beløpet er under grensen for ”lønnsinnberetningsplikt”.

Denne grensen er på 1000 kroner i inntektsåret.

Der de samlede utbetalingene til en person i løpet av inntektsåret holder seg under 1000 kroner, er altså ikke arbeidsgiveren pålagt å ”lønnsinnberette” beløpet, og for deg som arbeidstager er inntekten skattefri.

Det behøver ikke å være et enkeltstående oppdrag. Det eneste som teller er at du holder deg under beløpsgrensen i løpet av inntektsåret.

Du kan godt ha slike ekstrainntekter hos flere arbeidsgivere i året. Så lenge du holder deg under fribeløpet hos hver enkelt arbeidsgiver, er det skattefritt.

Dette er ikke et hull i skattesystemet, men snarere et bevisst valg. Det ville i praksis lett kostet mer å inndrive skatten, enn de inntektene det offentlige ville fått.

Kan være inntil 2000 kroner

Har du jobbet for skattefrie selskaper, foreninger (såkalte ideelle organisasjoner), og institusjoner er grensen 2000 kroner.

Overskrides beløpssatsene på 1000 eller 2000 kroner, blir hele godtgjørelsen innberetningspliktig, og du må betale skatt av hele beløpet.

Refusjon av kostutgifter

Har du blitt pålagt overtid og fått refundert dine kostutgifter ved dette, skal heller ikke dette lønnsinnberettes. Betingelsen er at utgiftsdekningen skjer i samsvar med satser og krav fastsatt i tariffavtale eller i statlig regulativ.

Datautstyr lånt av arbeidsgiver

Fordelen ved privat bruk av datautstyr utlånt fra arbeidsgiver er ikke skattepliktig, så lenge utlånet har sin begrunnelse i ”tjenestlig bruk”.

Husk at dette ikke gjelder hvis du har forpliktet deg til å kjøpe utstyret. Hva som godtas som tjenestlig bruk kan du lese om i denne artikkelen.

Personalrabatter

Personalrabatt på varer som produseres eller omsettes hos arbeidsgiver, er ikke skattepliktig inntekt så lenge rabatten må anses rimelig, og vareuttaket anses å dekke et vanlig privat forbruk.

Klær

Spesielt arbeidstøy, eller uniform som arbeidsgiver holder regnes ikke som skattepliktig inntekt, forutsatt at klærne bare brukes i tjenesten. Eksempel er klær anskaffet på grunn av stor slitasje eller av hygieniske årsaker.

Verdien av annet tøy du har fått fra arbeidsgiver, skal i utgangspunktet regnes som skattepliktig inntekt. Skattleggingen utgjør i så fall normalt 60% av verdien av dette tøyet

Det gjelder selv om du ikke kan tenke deg å bruke klærne privat, for eksempel på grunn av at de er i selvlysende farger og preget av store logoer fra arbeidsgiver.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!