Skattefrie gaver fra sjefen!

MERK: Alle skattefritak på grunn av gave i ansettelseforhold, er betinget av at arbeidsgivers gavutdeling gis som en generell ordning i bedriften.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Klokke fra sjefen for lang og tro tjeneste!
Gave fra sjefen når du har 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften er skattefri, så lenge gaven består i ”noe annet enn penger”.

Aberet er at dette bare gjelder for verdier inntil 8000 kroner.

Består gaven i en ”gullklokke” med inskripsjon, kan verdien øke med inntil 50 prosent av 8000 kroner, eller 12.000 kroner som skattefri inntekt.

Jubileums og oppmerksomhetsgaver

Jubileums- og oppmerksomhetsgaver fra arbeidsgiver, til en verdi av inntil 3000 kroner er også skattefritt. Men også denne gaven må gis som noe annet enn penger.

Eksempler på jubileums- eller oppmerksomhetsgaver er:

  • Gave fordi bedriften har bestått i 25 år, eller i x antall år som er delelig med 25. Har bedriften bestått i 50 år, eller i et antall år som er delelig med 50, kan verdien av gaven være inntil 4500 kroner, uten at gaven blir skattepliktig.

  • Bryllupspresanger, eller du fyller 50, 50, 70, 75 eller 80 år.

  • Du går av med pensjon, eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.

Premie for gode forslag

Har du gitt sjefen et forslag som er egnet til å forbedre organisasjonen og arbeidsmetodene i bedriften? Da kan han gi deg en gave i form av en premie.

Heller ikke dette kan være et rent pengebeløp, og premiens verdi kan være inntil 2500 kroner.

Alle kan få en gave til en verdi av inntil 500 kroner

Så lenge arbeidsgiveren ikke krever fradrag for utgiftene i sin skattepliktige inntekt, kan han gi gaver (i form av gjenstander) til ansatte, uten at de må skatte av gaven. Betingelsen er at arbeidsgivers utgifter ikke overstiger 500 kroner per ansatt i inntektsåret.