Skattefrie feriepenger?

Svaret på dette veldig hyppige spørsmålet fra våre lesere er både tja og nei, mest nei.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dessverre er det nok ikke slik at feriepenger er skattefrie.

Feriepenger regnes som en lønnsinntekt, på samme måte som resten av lønnen din. At feriepenger er skattefrie er en myte/misforståelse som oppstår hos mange, på grunn av skatteetatens teknikk for å regne ut innbetalingene av skatt hver av årets 12 måneder. Rent teknisk gjøres dette som følger:

1: Skatteetaten regner ut hvor mye du til sammen skal betale i skatt hele skatteåret. Skattegrunnlaget er både lønn, feriepenger, og alt annet som skal føres i selvangivelsen din.

2: Etaten regner deretter ut hvor stort skattetrekket hver måned i året må være, for at hele beløpet under pkt 1 skal bli innbetalt. Da forutsettes det null skattetrekk i juni, og bare halvt skattetrekk i desember.

Egentlig er jo dette bare en måte velferdsstaten sørger for at vi har penger til ferien om sommeren og julegaver til jul. Det kan man synes så mangt om, men det er i hvert fall sikkert at det er en norsk tradisjon.