Skattefri gaver fra sjefen

Er jubileumsgaven fra sjefen skattefri?

Hyggelig med gave

Fyller du år, eller har du jubileum? Da er det selvsagt veldig hyggelig med en gave fra sjefen eller bedriften du jobber i. Men når kan du få gaver og gullklokker skattefritt?

- Det er tre viktige vilkår som skal være oppfylt for at man kan gi skattefri gaver, forklarer skatteadvokat i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen, og legger til:

Er sjefen snill, får du gave. Har du flaks, er den skattefri. Foto: Per Ervland.
Er sjefen snill, får du gave. Har du flaks, er den skattefri. Foto: Per Ervland. Vis mer

- For det første må gaven være en gjenstand, en tjeneste eller et gavekort, ikke kontanter. For det andre må det være en generell ordning i bedriften, slik at alle har lik sjanse til å få gaver, og for det tredje må gaven følge
tidspunkt og beløp i skattelovforskriften.

Gullklokken

Skattelovforskriften sier blant annet følgende i forhold til gaver i ansettelsesforhold:

1. Lang og tro tjeneste: Gave fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består i annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 8.000 kroner. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, regnes verdi inntil 12.000 kroner ikke som skattepliktig inntekt.

Dette betyr altså at man for eksempel ikke kan få en slik skattefri gave om man "bare" har ti eller 20 års jubileum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

2. Bedriftens bursdag: Jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 3.000 kroner. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave etter disse bestemmelsene regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at:

  • ...bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25.
  • ...mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år.

  • ...mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst ti år i bedriften.

3. Gammel bedrift: Dersom jubileums- eller oppmerksomhetsgave som nevnt ovenfor er gitt i anledning av at bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, regnes verdien inntil ytterligere 50 prosent av nevnte beløp ikke som skattepliktig inntekt.

4. Premiegris: Premie fra arbeidsgiver for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften regnes ikke som skattepliktig for mottakeren når premien består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 2.500 kroner.

Smarte arbeidstakere kommer altså med smarte tiltak - om dere har en slik ordning i bedriften deres, altså...

5. Julegaven: Gave fra arbeidsgiver til ansatt regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren så lenge arbeidsgiverens utgifter i løpet av inntektsåret ikke overstiger 600 kroner for den enkelte lønnstaker, og arbeidsgiver ikke krever fradrag for kostnadene. Bestemmelsen gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp.

Dette gjelder da eksempelvis hvis du får julegave av sjefen - den må koste maksimalt 600 kroner - ellers utløser det skatt.

6. Generell ordning: Skattefritak etter denne paragraf gjelder bare for gaver som gis etter en generell ordning i bedriften.

Full pott

Så, i aller beste fall - om du har skikkelig flaks - her er en beregning av hvor mye du kan få i skattefri gaver på bare ett år:

  • 40 års tjenestetid i januar: kr 8.000
  • Smart forslag i april: kr 2.500
  • Gifter seg i mai: kr 3.000
  • Bedriften fyller 100 år i juli: kr 4.500
  • Går av med pensjon i september: 3.000
  • = kr 21.000 skattefritt.
Men det må nok sies å være et av de mer spesielle årene...

Kilde: Skattebetalerforeningen, www.skatt.no.

Aktuelt om skatt: