Har du barn under 11 år, skal du mest sannsynlig ha flere tusen kroner i skattelette. Foto: Per Ervland
Har du barn under 11 år, skal du mest sannsynlig ha flere tusen kroner i skattelette. Foto: Per ErvlandVis mer

Skattefradrag som monner

Alle med små barn bør kjenne reglene for post 3.2.10 i selvangivelsen.

Har du et barn som går i barnehage? I så fall skal du betale 7.000 kroner mindre skatt, men du bør sjekke om opplysningene har nådd Skatteetaten.

Maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heltidstilbud i barnehage er 2.320 kroner per måned og 25.630 kroner på årsbasis, noe som tilsvarer betaling for elleve måneder i året.

Samtidig kan dokumenterte utgifter til pass og stell av barn som er 11 år eller yngre trekkes fra på skatten. Du kan kreve fradrag for utgifter inntil 25.000 for ett barn og inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn.

Som for de aller fleste andre fradrag, betyr det at du kan trekke 28 prosent av dette beløpet rett av på skatten. For en trebarnsfamilie kan det utgjøre så mye som 15.400 kroner i året, så dette bør du ikke glemme.

Har du glemt det? Du kan angre så mange ganger du vil

Lise Halvorsen i Skatteetaten anbefaler aller foreldre å se nøye på post 3.2.10 i selvangivelsen. Foto: Skatteetaten
Lise Halvorsen i Skatteetaten anbefaler aller foreldre å se nøye på post 3.2.10 i selvangivelsen. Foto: Skatteetaten Vis mer


Må man fylle ut selv?

Foreldrefradraget er ikke en post som automatisk er ferdig utfylt i selvangivelsen, det kommer an på hva slags barnepassordning du benytter deg av. Du bør derfor kjenne til reglene slik at du får "full pott" for året som gikk.

– Opplysninger fra både offentlige og private barnehager samt SFO skal være sendt til oss, men vi mistenker at en del private barnehager kan ha slurvet med dette. Det har også hendt at vi har mottatt feil opplysninger, så det er derfor viktig å sjekke at barnehageutgiftene har kommet med, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skatteetaten.

Dersom du derimot har andre type utgifter til pass av barn, som for eksempel dagmamma, må du legge ved dokumentasjon til selvangivelsen.

Kan bruke alt på ett barn

Det er uten betydning hvordan kostnadene fordeler seg mellom barna. Dersom det ikke er kostnader på ett av barna, kan du øke fradraget for barn nummer to eller tre.

Hvis du for eksempel har to barn under 12 år, kan du få fradrag for kostnader på 40.000 kroner - selv om hele beløpet gjelder pass og stell av bare ett av barna.

Husk kjørekostnader

Eksempler på kostnader du får fradrag fort er barnehage, dagmamma og skolefritidsordning (SFO). Husk også det du måtte ha av ekstra reisekostnader til og fra barnepasser.

Bruker du bil, beregnes kostnaden til 1,50 kroner per kilometer. Benytter du deg av kollektivtransport, så skal kostnadene være lik merkostnadene ved bruk av denne typen transport.

Du kan også kreve foreldrefradrag for eldre barn hvis barnet har særlig behov for omsorg og pleie. Dette forholdet må i så fall dokumenteres med attest fra lege, barnevern eller lignende, og kostnadene må også kunne dokumenteres.

>>> Sjekk disse opplysningene nøye

Del som dere vil

Ektefeller og samboere med felles barn kan selv velge hvordan de vil fordele fradraget mellom seg. Dette gjelder uavhengig av om dere har felles barn og/eller særkullsbarn.

Med mindre ektefellene velger en annen fordeling, så blir foreldrefradraget fordelt med en halvpart på hver.

Hvis ektefeller blir skilt eller separert, bil den som overtar aleneomsorgen og som barnet fortsetter å bo hos, ha rett til foreldrefradraget. Er det flere barn, og hver av foreldrene beholder aleneomsorgen for minst ett av dem, vil begge foreldre kunne ha krav på foreldrefradrag. Forutsetningen er at foreldrene faktisk lever atskilt.

Betal via bank

Dette bør du også merke deg: Fra og med 2011 må du betale for barnepass via bank for å ha fradragsrett ved betaling som samlet utgjør kr 10.000 eller mer. Flere betalinger som gjelder samme avtale om barnepass anses som én betaling ved vurdering av beløpsgrensen, for eksempel ved betaling hver måned for fast barnepassordning.