Skatt på vanlige lønninger

Tabellen er mest aktuell for deg med relativt enkle likningsforhold

Ta lynkurset
inntekt 289.000300.000400.000500.000
Skatt på brutto inntektskattesats    
Trygdeavgift7,8%22 54223 40031 20039 000
      
Toppskatt13,5%01 48514 98528 485
      
Skatt på netto inntekt     
Minstefradrag 40 30040 30040 30040 300
Personfradrag 22 80022 80022 80022 800
Rentefradrag* 62 24064 00080 00096 000
Samlede fradrag 125 340127 100143 100159 100
Allminnelig inntekt 163 660172 900256 900340 900
netto skatt28%45 82548 41271 93295 452
Samlet skatt 68 36773 297118 117162 937
 dele på 10,5**    
Skatt pr. måned 6 5116 98111 24915 518
effektiv skatt 23,7%24,4%29,5%32,6%
*Vi har forutsatt boliglån på to ganger brutto inntekt og studielån på 200.000. Benyttet rentesats for lån er 8%. **Halv skatt i desember og feriemåneden gjør at samlet skatt skal betales over 10,5 lønnsbetalinger
[Ugjyldig objekt (NAV)]