Skatt i hele verden

I hele 11 OECD-land betaler folk mer inntektsskatt enn i Norge. Det er på avgiftssiden vi gjør det sterkere enn de fleste.

I dag er det siste frist for å levere årets selvangivelse. Og for alle som har måttet svette over fradragsmuligheter, gevinstbeskatninger og RISK-verdier, er det nok en stor glede å kunne lukke konvolutten til likningsmyndighetene - for denne gang.

>>Sjekk skattesatsene.

Hvem har det verst?

Underveis er det nok heller ikke umulig at mange har harselert over skattetrykket her til lands. Ikke nok med at det er en fryktelig jobb å gå igjennom alle postene - en får også overblikk over hvor mye man faktisk betaler....

Hva er skatten rundt om i verden?
Hva er skatten rundt om i verden? Vis mer


Men gjør det nå egentlig det? Vi feirer innleveringen av selvangivelsen med å vise deg hvordan skattetrykket egentlig er - i verdenssammenheng - nærmere bestemt OECD-land.

Ska vi færra til Mexico?

Ser man utelukkende på inntektsskatt for en singel person i OECD-landene, er det Mexico, Korea og Irland som har de laveste skattesatsene med henholdsvis 5,0, 10,6 og 14,8 prosent.

I den andre enden finner vi Tyskland, Belgia og Danmark, med skatteprosenter på 42,7, 41,8 og 40,9 prosent.

Norge ligger med en skatteprosent på "bare" 29 prosent. Dermed er det hele 11 OECD-land som har høyere inntektsbeskatning for en singel person.

Se skattesatsene her!

Vær oppmerksom på at disse prosentsatsene varierer, avhengig av familiemessig status: Om man er singel, gift eller har barn.

Marginalskatt

En marginalskatt i seg selv, sier selvsagt ikke så mye, men vil likevel nok gi en pekepinn på hvilket skattenivå et gitt land har valgt å legge seg på.

Høyeste marginalskattesatser finner vi i Ungarn og Danmark, med henholdsvis 73,3 og 63,0 prosent. (Tidligere var satsen også 73 prosent i Danmark, men den er altså redusert de seneste årene).

I den mer hyggelige enden finner vi Mexico og Korea, med marginalskattesatser på henholdsvis 23,7 og 27,2 prosent.

Norge ligger igjen "midt på treet", med en marginalskattesats på 47,8 prosent.

Avgiftenes betydning

Så langt, så godt. Men hvordan ser det ut, hvis man inkluderer alle former for skatter og avgifter, også de som er relatert til kjøp av varer og tjenester? Ja, da blir bildet noe annerledes.

Absolutt "verst" ut kommer Sverige og Danmark - med en total skatt på henholdsvis 50,4 og 48,8 prosent av BNP.

Men Norge ligger ikke lenger "midt på treet" - men har nå nærmet seg de mest skattetunge land. Total skatt i prosent av BNP er nemlig 44,0 prosent - svarende til en 5. sisteplass på OECD-listen.

Laveste totalskatt finner vi i Mexico og USA, med henholdsvis 19,0 og 24,6 prosent skatt av BNP.

Sjekk den totale skattebelastningen her.

Ifølge Christopher Heady, leder av avdeling for skattepolitikk- og statistikk i OECD, finnes det ikke statistikker som viser den totale skattebelastningen (inkludert alle avgifter) på eksempelfamilier (single, gifte, med/uten barn etc.). Men han poengterer samtidig at man får det mest korrekte bildet ved å se på skattebelastningen i prosent av BNP - da det er en mer reell metode for sammenlikning.

Selskapsskatt

For de spesielt interesserte har vi også tatt med en oversikt over hva selskapsbeskatningen er i en rekke land.

Høyest beskatning finner vi (overraskende nok) i USA og Japan, der skattesatsen for selskapenes gevinster er henholdsvis 39,3 og 39,54 prosent.

Lavest beskatning finner vi i Irland og Ungarn, med henholdsvise skattesatser på 12,5 og 16,0 prosent.

Se alle tallene her:

Total skattebelastning i prosent av BNP.

Inntekts-, marginalskatt og selskapsskatt.

Les mer om skatt: