Skatt for inntekter på 277.800, 300.000, 400.000 og 500.000 kroner.

Tabellen er mest aktuell for deg med relativt enkle ligningsforhold.

Betaler du riktig skatt?
inntekt 277.800300.000400.000500.000
Skatt på brutto inntektskattesats    
Trygdeavgift7,8%21.66823.40031.20039.000
      
Toppskatt13,5%02.99716.49729.997
      
Skatt på netto inntekt     
Minstefradrag 36.60036.60036.60036.600
Klassefradrag 27.70027.70027.70027.700
Rentefradrag* 52.89256.00070.00084.000
totale fradrag 117.192120.300134.300148.300
Alminnelig inntekt 160.608179.700265.700351.700
netto skatt28%44.97050.31674.39698.476
Total skatt 66.63876.713122.093167.473
 dele på 10,5**    
Skatt per måned 6.3467.30611.62815.950
      
effektiv skatt 24%25,6%30,5%33,5%
*Vi har forutsatt boliglån på to ganger brutto inntekt og studielån på 200.000. Benyttet rentekostnad for lån er 7%. **Halv skatt i desember og feriemåneden gjør at total skatt skal betales over 10,5 lønnsutbetalinger.