Skal stoppe forskjells-behandling

Får innbyggerne i nabokommunen bedre helsetilbud enn deg? Nå skal et nytt råd jobbe for likestilling i pasient-Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helseminister Sylvia Brustad vil ha slutt på forskjellsbehandling av pasienter på grunn av geografi. Brustad her derfor opprettet Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer i helsetjenesten.

- Vi har dokumentasjon på ulikheter i helsetjenesten. Av og til er det for tilfeldig hvilken behandling og hvilke medisiner folk får tilbud om. Det må vi ha slutt på. Vi må ha likeverdig behandling i hele landet, sier Brustad til Mozon.no.

- Hvis man blir enige om å innføre en ny type kreftmedisin, må det gjelde for hele landet, mener hun.

- Er det et løfte?

- Det er målet å gi likeverdig behandling i hele landet, uansett kjønn, sosial status og økonomi.

Britisk forskning har vist at brystkreft rammer fattige hardest. Les mer her:

Ikke økonomi-unnskyldning

Brustad sier også at det må bli slutt på å bruke for eksempel økonomi som et argument for at pasienter ikke får lik behandling ulike steder i landet. Hun peker på at likebehandling er viktig for alle pasientgrupper som er alvorlig syke og nevner kreftpasienter og kreftmedisin som et eksempel.

- Rådet vil også få en viktig rolle for de som ofte kommer bakerst i køen, for eksempel pasienter innen psykiatri og rusomsorg, legger hun til.

Brustad understreker at rådet har flere medlemmer fra brukerorganisasjonene, blant annet Kreftforeningen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

- De kan sette rådets arbeid ut i praksis, sier hun.

Helsedepartementet har også nylig bestemt at alle helseregionene i Norge nå må sikre behandling for tinnitus-rammede:

Hjelper politikerne

Berit Mørland, assisterende direktør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fokuserer også på ulike valg i helsetjenesten rundt i landet.

- Nå ønsker vi et forum hvor de ansvarlige kan diskutere seg imellom og forsøke å sikre en enhetlig behandling i Norge, sier hun til NTB.

Foruten å være en ren faginstans, vil rådet også kunne fungere som en premissleverandør for politikerne når helsevesenet står overfor nye, vanskelige og kostbare valg i pasientbehandlingen i Norge, ifølge Mørland.

Les også: Norge bruker mest på helse:

Viktig med åpenhet

Rådet består av 26 personer fra ulike virksomheter med ansvar for helsetjenester og ledes av direktør Bjørn Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet. Rådets første møte fant sted i dag.

Flere av rådsmedlemmene har i dag pekt på at det er store utfordringer de går i gang med.

- Det at vi nå sitter rundt samme bord, sammen med brukerrepresentanter, gjør at vi kan komme mye nærmere å klare disse utfordringene. Åpenhet er noe av det som vil bringe oss nærmere et svar. Å tørre å adressere over- og underkapasitet og ha fokus på nye behandlingsmetoder er svært viktig, sier Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Øst.

Les mer om rådet her: