Lønnsinntekt er som regel greit, men andre poster kan gi rom for skjønn. Foto: Per Ervland
Lønnsinntekt er som regel greit, men andre poster kan gi rom for skjønn. Foto: Per ErvlandVis mer

Skal, skal ikke?

Her er noen fradragsposter du bør se nærmere på.

Hvor frekk skal du være? spurte vi i går da vi omtalte Skatteetatens og Skattebetalerforeningens diskusjon rundt utfyllingen av selvangivelsen.

I samme artikkel kom det frem, gjennom en uhøytidelig avstemning, at 24 prosent av leserne synes utfyllingen av selvangivelsen er komplisert.

Skattebetaleren har rådet nordmenn til å være litt frekke og føre opp fradrag dersom du er i tvil. Rådet er ikke spesielt kontroversielt, men går igjen som et generelt råd i mange artikler som omhandler utfylling av selvangivelsen.


Økonomiskribent Otto Risanger skriver følgende i Pengeboka: Er du usikker på om en inntekt er skattepliktig? Ikke før den opp. Legg ved en begrunnelse for hvorfor. Er du usikker på et fradrag? Før det opp, og redegjør kort og klart for innholdet.

Men hvor finner vi tvilstilfellene? Vi har sett nærmere på noen poster som kan bli vurdert etter skjønn.

Se også: Dette endrer "alle"

Er du pendler?

Når du på grunn av arbeidet må bo borte fra hjemmet, har du krav på fradrag for merkostnader til losji, kost og reiser for å besøket hjemmet. Det kan imidlertid være tvil om du er pendler, eller ei:

  • Hvis du er familiependler, stilles det i praksis ikke krav til hvor ofte du må reise hjem. Det er imidlertid andre regler for enslige personer som er 22 år eller eldre ved utløpet av inntektsåret.

    Artikkelen fortsetter under annonsen

    Tilhører du denne gruppen, kreves det normalt at du reiser hjem minst hver tredje uke, men dersom reiseavstanden er kort, kreves det at du reiser oftere. Sjeldnere hjemreiser kan godtas i spesielle tilfeller, for eksempel ved sykdom, dårlig økonomi eller studier på kveldstid.

  • Hvis du er under 22 år og enslig, er det ikke satt noen minstegrense for hvor ofte du må reise hjem, men reglene krever at du reiser så regelmessig og hyppig som det er rimelig etter forholdene. Dersom du er i tvil om du reiser ofte nok, ta kontakt med skattekontoret, skriver Skatteetaten.
Egen bolig? Prut ned ligningsverdien

Har du vært på studiereise?

Du får fradrag dersom studiereisen har et faglig innhold som er relevant for din inntektsgivende aktivitet, men du skal ikke få fradrag dersom det faglige innholdet var av mer indirekte interesse for yrket ditt.

Her blir skattekontorene nødt til å gjøre vurderinger etter skjønn, og du bør føre opp fradraget dersom du er i tvil.

Har du sykdomsutgifter?

Har du merutgifter på over 9.810 kroner, kan dette føres som fradrag, men du kan ikke regne med å få fradrag for utgifter til alternativ behandling. Normalt gis det ikke fradrag for behandling som ligger utenfor norsk helsetjeneste, men her finnes det unntak, for eksempel i tilfeller hvor det ikke finnes noe offentlig tilbud. I slike tvilstilfeller er det fylkeslegen som avgjør. Du bør derfor føre opp fradraget hvis du er i tvil.

Nokså nytt er det at det kan gis særfradrag for fedme. I slike tilfeller må det foreligge legeattest, og den det gjelder må få hjelp til slankingen gjennom norsk offentlig helsevesen.

Har du flyttet?

Flyttekostnader som hovedsaklig er pådratt for å overta en stilling, er fradragsberettigede når betingelsene for øvrig er oppfylt. Det er uten betydning om du har hatt inntektsgivende arbeid før flyttingen, men det er en forutsetning at du har akseptert tilbud om stillingen før flyttingen tok til.

Flyttingen trenger ikke være særlig lang, flyttekostnadene gir samme rett til fradrag uansett. Skatteetaten skriver imidlertid at "spesielt ved kort flytteavstand kan det være andre forhold som har vært hovedmotivet for flyttingen". Da kan du bli nektet fradrag.

  • Har du spørsmål om selvangivelsen? Tirsdag 20. april blir det nettprat med Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen her på DinSide.

(Kilder: Skatt.no, Pengeboka 2009, Rettledning til selvangivelsen, Skatteetaten.no)