Skal hindre reseptfeil

Norske leger skrev ut en halv million resepter med feil i fjor. Flere apotekkjeder innfører nå systemer som skal hindre at pasientene får feil medisin.

I fjor ble det skrevet ut om lag 25 millioner resepter her i landet. Institutt for apotekforskning AS (Apoforsk) har avdekket at en halv million av dem inneholdt feil. De vanligste feilene var ufullstendig bruksanvisning, manglende pasientopplysninger eller mangler knyttet til refusjon.

- Nye datarutiner gjør det lettere for apotekene å oppdage feil ved reseptene før pasienten får medisinen, sier apoteker Ken Tesaker i Vitusapotek til Newswire.

Det er nå nesten umulig å plukke feil medisin eller å sette feil etikett på pakningene. Nesten alle de drøyt 120 apotekene i Vitusapotek har allerede det nye systemet på plass. Tesaker regner med at andre apotekkjeder vil innføre lignende ordninger.

- Det nye datasystemet varsler hvis en ny medisin kan gi bivirkninger sammen med andre medisiner vi vet kunden bruker, eller hvis doseringen avviker fra det kunden har fått før, sier Ken Tesaker.

Ønsker database
Foreløpig er det ingen kontakt mellom de forskjellige apotekenes datasystemer. Opplysningene apoteket har lagret om kunden, kan bare hentes ut ved det apoteket der medisinen er kjøpt.

- Vi ønsker oss en databasetilknytning, helst på tvers av apotekkjedene. Mer informasjon vil redusere faren for at feilskrevne resepter også gir feil medisinering, sier Tesaker.

En felles database for apotekene vil kreve godkjennelse av Datatilsynet.

85 000 alvorlige feil
Det totale antall utskrevne resepter med alvorlige feil ligger trolig på 85 000 årlig.

- 17 prosent av reseptene hadde feil og mangler som var av vesentlig betydning for pasientenes legemiddelbehandling. Noen av disse kunne i ytterste konsekvens gitt pasientskade hvis de ikke var blitt oppklart på apoteket, sier seniorforsker Svein Haavik i Apoforsk.

En overgang til elektroniske resepter er planlagt gjennomført i løpet av 2008. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å lede arbeidet med innføring av elektroniske resepter.

- Mange av feilene og manglene ved reseptene kan unngås hvis det legges inn en sperre i legenes datajournal, slik at det blir umulig å skrive ut resepten uten at alle opplysninger er fylt inn, sier Svein Haavik.

 

Mozon.no,28.02.2006