- Skal ha tilbake 266.000 kroner

Men DnB NOR nekter å betale. Nå er Forbrukerrådet på saken.

Det er ikke bare småpenger Bankklagenemnda mener DnB NOR bør utbetale. Foto: PER ERVLAND
Det er ikke bare småpenger Bankklagenemnda mener DnB NOR bør utbetale. Foto: PER ERVLANDVis mer

Bankklagenemnda sier at Ivar Petter Røeggen skal ha tilbake 266.000 kroner som han tapte på "to strukturerte spareprodukter", men DnB NOR nekter å utbetale.

Nå vil Forbrukerrådet ta saken videre. De betaler Røeggens saksomkostninger for å få en prinsipiell avgjørelse i saken og er villig til å stå løpet ut frem til dom i Høyesterett.

Røeggen investerte i år 2000 hele 500.000 kroner i såkalte strukturerte spareprodukter – og tapte 266.000 kroner.

- Jeg har gitt Forbrukerrådet fullmakt til å opptre som min prosessfullmektig. Og jeg er også innstilt på å stå løpet ut – om nødvendig til Høyesterett, forteller Ivar Petter Røeggen.

150.000 nordmenn kan ha blitt lurt. Kan DU få penger tilbake?


- I strid med god forretningsskikk

Bankklagenemnda avgjorde 20. januar at bankens salg var i strid med god forretningsskikk, men DnB NOR vil ikke følge uttalelsen fra nemnda.

- Forbrukerrådet tilbød allerede dagen etter uttalelsen fra Bankklagenemnda Ivar Petter Røeggen å yte rettslig og økonomisk bistand ved å få saken rettskraftig avgjort i domstolene, opplyser direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Inngikk spareavtale - måtte betale 10.000 kroner i renter hver måned!

Forbrukerrådet dekker kostnadene

I en avtale Røeggen og Forbrukerrådet nå har inngått, heter det at Forbrukerrådet vil dekke kostnadene ved å føre saken. Forbrukerrådet vil også dekke motpartens sakskostnader dersom Røeggen skulle bli dømt til å betale disse.

- Av hensyn til andre forbrukere ønsker Forbrukerrådet en prinsipiell avgjørelse - og forutsetter at Røeggen er innstilt på å stå løpet ut fram til dom i Høyesterett, sier advokat Jon- Andreas Lange, som Lange leder Forbrukerrådets advokatordning.

- Vi vil nå forberede saken i vår advokatordning, men utelukker ikke at vi trekker inn advokater eller andre eksperter utenfra, som har spisskompetanse på denne type kompliserte finansprodukter, forteller Jon-Andreas Lange.

Prinsippsak

Formelt sett gjelder denne saken en enkelt klager og to produkter, men saken er prinsipiell og kan få betydning for langt flere: Norske kunder har de siste årene lånt 38 milliarder kroner til strukturerte spareprodukter.

Forbrukerrådet har siden uttalelsen i Bankklagenemnda rådet kundene å klage til banken og andre kredittytere – og deretter til Bankklagenemnda.

Aud-Helen Rasmussen, informasjonsdirektør i DnB NOR Foto: DNB
Aud-Helen Rasmussen, informasjonsdirektør i DnB NOR Foto: DNB Vis merAvventer den videre saksgangen

- Vi har ikke utbetalt pengene fordi vi har et annet syn på forventet avkastning og risiko enn det Bankklagenemnda kom frem til i sin avgjørelse, sier Aud-Helen Rasmussen, informasjonsdirektør i DnB NOR.

DnB NOR mener de har oppfylt opplysningsplikten overfor Røeggen.

- Vi registrerer at Bankklagenemnda var splittet i sin uttalelse og at det foreligger ulike uttalelser fra fagmiljøene. Derfor avventer vi den videre saksgangen, sier Rasmussen.

Hun peker på at det blant annet er uenighet om beregningsmodeller og parametervalg for mulig fremtidig avkastning, og at tre mot to-avgjørelsen i Bankklagenemnda taler for å få en bredere behandling av avgjørelsen.