- Skal gi bedre behandling mot tinnitus

Helsemyndighetene forlanger nå at alle helseregionene i Norge skal sikre behandling for mennesker som er rammet av tinnitus.

Omkring 20 000 nordmenn har så sterk tinnitus (øresus, journ.anm.) at evnen til å leve et normalt liv er redusert. Men nå har Helse– og omsorgsdepartementet bestemt at alle helseregionene skal sikre både behandlings- og rehabiliteringstilbud til tinnitusrammede, og at det skal skje i løpet av året.

Det er første gang departementet krever dette av alle helseregionene.

Bruker du iPoden mye? Det kan føre til øresus:

Ulikt tilbud
- I dag er tilbudet ulikt i de forskjellige helseregionene. Vi ønsker å styrke tilbudet til de som ikke har hatt et godt nok tilbud fra før, sier statssekretær Wegard Harsvik (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til Mozon.no.

Kravet kommer på bakgrunn av rapporten ”Behandlingstilbud for tinnitusrammede” fra Sosial- og helsedirektoratet.

Rapporten konkluderte med at det er behov for økt kompetanse om tinnitus blant allmennleger. Den peker også på at tilbudet som finnes i spesialisthelsetjenesten i dag er spredd og ukoordinert, og at de som har et tilbud, ikke på langt nær har kapasitet til å dekke behovet.

- Dette må de regionale helseforetakene ta tak i. De vil finne forskjellige løsninger ut fra forutsetningene sine, men det viktigste er at alle som trenger det får et godt tilbud, sier Harsvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Seier for tinnitusrammede
600 000 nordmenn opplever tinnitus i en eller annen form, ifølge Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). De ser svært positivt på departementets krav.

– Dette er en seier for tinnitusrammede over hele landet. De har vært stemoderlig behandlet i det norske helsevesenet, sier forbundsleder Knut Magne Ellingsen i HLF.

Ellingsen gir honnør til departementet for å ha grepet fatt i tinnitusrapporten

– Vi skjønner at et slikt behandlings– og rehabiliteringstilbud ikke er på plass ”i morgen”, men HLF skal være en pådriver for at helseregionene følger opp dette i 2007, lover han.

Tinnitus kan være svært plagsomt. Tidligere studier har også vist at personer med øresus har større problemer med konsentrasjon og hukommelse enn andre:

Kan ta tid
Overlege Haakon Arnesen ved Høresentralen på St. Olavs hospital har ledet rapporten som førte til at departementet nå vil utvide tinnitustilbudet. Han sier behandlingen i Norge vil bygge på en nevrofysiologisk modell som går ut på at pasienten skal klare å forstå mekanismene i tinnitusen.

- Svært få kan kureres for øresus, men denne modellen kan hjelpe de aller fleste å lære å leve med det, sier Arnesen.

Arnesen tror imidlertid det er langt igjen til alle helseregionene har et slikt tilbud oppe og går.

Vil du vite mer om tinnitus? Les mer på Lommelegen: