Skal dyrke fellesskapet

De ansatte skal ikke bare gjøre sine arbeidsoppgaver, en vel så viktig arbeidsoppgave er å bidre til helheten. Arbeiderene skal selv være med på å forme sin arbeidsdag.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I sammensetningen av fremtidens bedrifter skal det bli betydelige endringer.

Det å hjelpe sine medarbeidere med å lykkes er vel så viktig som å lykkes selv. Dette betyr at belønnings og bonussystemene kommer til å endre seg betraktelig. En stadig viktigere egenskap blir å kunne kommunisere og hjelpe andre til å øke sine prestasjoner. De sosiale egenskapene blir bare mer og mer viktig for hver enkelt ansatt.

Du skal ikke bare kunne fremheve dine egne egenskaper, du skal også bidra til medarbeidernes suksess Vis mer

Samtidig er det viktig å dyrke komplementære ferdigheter blant de ansatte. Dette betyr at kursing og videreopplæring skal bli mer tilpasset, for å utvikle de individuelle ferdighetene til hver enkelt ansatt. Og ser en hele bedriften under ett, må den være sammensatt av personer som utfyller hverandres egenskaper.

En del av helheten

Utviklingen går altså i retning av at hver enkelt ansatt skal spille en langt viktigere rolle ut over de daglige gjøremål som en er satt til å gjøre.

Eierskap, tilhørighet og personlige egenskaper vil sikre at den intellektuelle kapitalen foredles på en bedre måte, og hverdagen til arbeiderne skal dermed få mer innhold og mening.

Den stadig økende globaliseringen vil føre til endringer i den gjensidige avhengigheten mellom mennesker, forklarte Bill Clinton. Han hevder at både de ansatte i en enkelt bedrift, medlemmer i et samfunn og alle landene i mellom, blir tettere vevd sammen og gjort avhengige av hverandre.

Det vil derfor bli viktig å forstå, formidle og leve opp til rollen hver enkelt menneske har i større perspektiv.