Skal du kausjonere?

Hva er egentlig en kausjon? Hvilke kausjonstyper har vi og hva er forskjellen mellom dem? DinSide gir deg her en kort oversikt over hva du bør vite hvis du blir spurt om å kausjonere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For de av oss som ikke har mye egenkapital vil innvilgelse av lånesøknad som regel være avhengig av at det stilles sikkerhet for lånet. En praktisk sikkerhet er å ha kausjonist.

En kausjon er et løfte fra en tredjeperson om å stille seg personlig ansvarlig for en annens forpliktelse. For långiver, f.eks. en bank, er kausjonen et middel for å minske risikoen ved å gi lån. Stiller du med kausjonist får du i tillegg ofte bedre vilkår.

Låntager står utenfor

En kausjonsavtale er rettslig sett en avtale mellom långiveren og kausjonisten. Låntageren står med andre ord utenfor kausjonsavtalen. Det interne forholdet mellom kausjonisten og låntageren har långiver ingen ting med. Det vil si at långiver kan kreve betaling av deg som kausjonist selv om du skulle ha brutt all kontakt med låntageren.

I praksis innebærer dette at det nesten er umulig å komme fri fra et kausjonsansvar på grunn av komplikasjoner i forholdet mellom låntager og kausjonist. Dette er det viktig å være klar over. Det er nemlig kun i de helt ekstreme tilfellene at kausjonisten blir fritatt for sitt ansvar.

Kausjonsformer

Vi skiller mellom to kausjonstyper, simpel kausjon og selvskyldnerkausjon.

Simpel kausjon.
Denne kausjonsavtalen gir kreditor rett til å kreve penger av kausjonisten først når det er bevist at hoveddebitor (låntaker) ikke kan betale. En simpel kausjon er derfor mye tryggere for kausjonisten. Kreditor må her ha forsøkt å drive inn kravet hos hoveddebitor før han kan kreve betaling av kausjonisten.

Kausjonisten hefter her for låntagers betalingsevne, men ikke for hans betalingsvilje.

Selvskyldnerkausjon.
Denne kausjonstypen er den mest utbredte, og er også den mest alvorlige kausjonsavtale for kausjonisten. Når det er stilt selvskyldnerkausjon kan kreditor gå på kausjonisten dersom låntager misligholder ett eneste forfall. Nådeløst, ja, men slik er faktisk jussen.

Selv om låntageren har penger til å gjøre opp for seg kan långiver altså gå direkte på kausjonisten og kreve betaling. I denne situasjonen hefter kausjonisten altså både for låntagers betalingsevne og betalingsvilje.


Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!