Skaff deg kommunale boligkroner

Oslo kommune låner hvert år ut 400 millioner kroner i etableringslån. Kanskje har du muligheten til å vinne frem med en søknad?

Skaff deg kommunale boligkroner

 1. Trondheim
 2. Tromsø
 3. Stavanger
 4. Oslo
 5. Bergen

- Mange er ikke klar over at kommunen kan gi dem støtte til bolig, sier Ellen Kobro, avdelingsdirektør i Bolig- og eiendomsetaten i Oslo kommune.

Boligprisene i hovedstaden gjør at flere og flere kan ha behov for en utstrakt hånd fra kommunen. Særlig gjelder dette unge i etableringsfasen.

Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad lovte i forrige uke en betydelig økning i det kommende statsbudsjettet for å gjør det lettere for unge å etablere seg. Flere unge vil dermed få etableringslån.

Dere kan få støtte

Situasjonen er velkjent. Studiene er avsluttet, og lønna i den første jobben er beskjeden. En av dere studerer fortsatt. Dere vil flytte sammen. En 2-roms leilighet koster nesten en million kroner. Det er "Texas" på leiemarkedet.

Dere kan faktisk være berettiget til støtte fra kommunen.

Ordningene for etableringsstøtte varierer imidlertid fra kommune til kommune. Vi undersøkte saken i landets fem største bykommuner.

Boutgiftene utgjør den største andelen av husholdningsutgiftene for de aller fleste husstander her i landet. Derfor har vi konsentrert oss om støtte til å bo. Vi ville ha svar på følgende:

 • Hva får man støtte til?
 • Hvilken type støtte?
 • Hvor mye får man?
 • Hvor mye kan man tjene for å få støtte?
 • Hvor mange søker og hvor mange får støtte?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Støttepasning

Støtten skal gi husstander med svak økonomi og/eller spesielle behov muligheter til å skaffe seg nøkterne boliger. Midlene er ofte sterkt behovsprøvd og gis normalt bare til folk som ikke får lån i private banker. Inntektsgrenser avgjør om husstanden har tjener "lite nok" til å kunne få støtte. Lånets størrelse defineres av inntekten.

Kommunene tilbyr i samarbeid med Husbanken flere former for boligstøtte til innbyggerne - enten til bygging, kjøp eller utbedring av nøktern bolig - eller til løpende boutgifter. De opererer med noen eller alle av følgende ordninger.

 • Etableringslån er midler som kommunen låner fra Husbanken, og igjen låner ut til innbyggerne. Sjelden krav om at boligen er husbankfinansiert. Generelt gjelder Husbankens renter, som i nå er på 6,4 prosent (flytende) og 6,9 prosent (fast rente).
 • Boligtilskudd gis ofte av Husbanken via kommunene. Gjerne krav om at boligen er husbankfinansiert. I praksis et rente- og avdragsfritt lån, som ofte nedskrives med en gitt prosentandel årlig. Dekker delvis det etableringslånet ikke dekker, altså egenkapitalen ved boligkjøp.
 • Bostøtte til løpende utgifter er enten kommunalt eller statlig finansiert. En mer personrettet støtteordning, som administreres både av Husbanken og kommunene. Ofte stilles det krav om at du bor i en kommunal bolig. Mest for de aller vanskeligst stilte.
 • Kjøpslån er lån direkte fra Husbanken til anskaffelse av brukt, selveid bolig. Søknad sendes kommunene. Noen kommuner henviser deg direkte til Husbanken.
 • Garanti for lån opptatt i privat bank. Kommunen garanterer for lånet etter avtale med banken.
 • Kommunale boliger er leiligheter eller hus eid eller disponert av kommunene. Disse leies ut til innbyggere.